Naisten Suomi 100 -hankkeen tallenteet

Vastuun Naiset ry toteutti yhdessä 13 naisyhdistyksen kanssa Suomi100 -hankkeen, jonka huipennus oli ohjaaja-näyttelijä Eija-Irmeli Lahden ohjaama teatteriesitys ”Hevoskyydillä pilvipalveluihin”.

Esityksessä tuodaan esiin eteläpohjalaisesta näkökulmasta ja kokemuksesta katsottuna, miten naiset ovat sadan vuoden aikana synnyttäneet ja kasvattaneet lapsia, tehneet monenlaista työtä, selviytyneet sodan ja rauhan aikoina ja opiskelleet ja kehittäneet yhteiskuntaamme yhdessä miesten kanssa. Vaikka näkökulma on eteläpohjalainen, kuvastaa se naisten elämää koko Suomessa.

Teatteriesityksen toteuttivat yhdessä Vastuun Naiset ry ja kutsutut 13 naisyhdistystä. Yhdistykset keräsivät tietoa ja materiaalia omalta alaltaan sadan vuoden ajalta. Materiaalin pohjalta teatteriesityksen on käsikirjoittanut kirjailija Kirsti Manninen. Teatteriesitys toteutettiin harrastajanäyttelijävoimin.

Linkistä avautuu Naisten Suomi -soittolista, mistä löytyy omaisten näytöksessä tallennettu otos em. esityksestä. Listalta on myös muita tallenteita liittyen hankkeeseen.  Teatteriesityksen aiheet sopivat keskustelun pohjaksi monessa eri oppiaineessa.

Patsaspaikannus

Patsaspaikannus on kulttuuripalvelujen tuottama ympäristö- ja kulttuurikasvatuspaketti koulujen käyttöön. Pakettiin on kerätty Seinäjoen alueen julkisia veistoksia, muistomerkkejä ja patsaita. Ideana on, että niitä etsitään kartan ja vihjekuvien avulla. Kohteen löydyttyä tutustutaan sen taustatietoihin ja osaan kohteista on laadittu etukäteen kysymyksiä, joita voi pohtia yhdessä oppilasryhmän kanssa.

Voit tulostaa koko Seinäjokea koskevan tai vain jonkun tietyn kaupunginosan patsaita koskevan tiedoston. Huomioi, että kaupunginosia koskevat tekstit ja kartta ovat luettelossa omina tiedostoinaan. Patsaspaikannusta on mahdollisuus käyttää joissain osissa kaupunkia myös yksinkertaisempana mobiiliversiona hyödyntäen kartat.seinajoki.fi karttapalvelua. Ohje löytyy Patsaspaikannuspaketti, koko Seinäjoki -tiedostosta.

Luontokosketuksia

Kulttuuri- ja museopalvelut ovat tuottaneet Luontokosketuksia-ympäristökasvatuspaketin peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaille. Sitä voi hyödyntää myös isompien tai pienempien opetuksessa soveltaen ja syventäen. Yhtä lailla tehtävien sisältöjä ja tekniikoita voi soveltaa ja syventää omiin tarpeisiin sopiviksi.

Paketti sisältää lähiympäristöön tutustumiseen kannustavia taidekasvatuksellisia tehtäviä, joissa hyödynnetään myös leikkiä ja eläytymistä. Paketin tarkoituksena on tarjota välineitä lähiympäristöön tutustumiseen taiteen keinoin, integroituna ympäristöopin, kuvataiteen ja liikunnan oppiaineisiin ja opettajan omiin tavoitteisiin soveltaen. Pakettia laadittaessa on huomioitu OPS 2016 -tavoitteet ympäristökasvatuksesta, monipuolisista oppimisympäristöistä, kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Paketti tutustuttaa myös erilaisiin ympäristötaiteen työskentelytapoihin ja kannustaa viemään työskentelyä ulos luokkahuoneesta: mennään lähimetsään, -puistoon tai koulun pihaan työskentelemään! Osa tehtävistä hyödyntää digitaalista teknologiaa, kuten valokuvausta.

Seinäjoen puistot ja viheralueet

Seinäjoen kaupungin puistotoimen esitteessä, Seinäjoen puistot ja viheralueet, on tietoa Seinäjoen kaupungin alueen puistoista. Esite sisältää myös tietoja puistoissa olevista patsaista ja muistomerkeistä. Puistoja voi paikantaa esitteessä olevien QR-koodien avulla. QR-koodi luetaan esimerkiksi kännykällä, johon on asennettu QR-koodin lukemiseen tarkoitettu ohjelma.

www.seinajoki.fi/asuminenjaymparisto/puistotjaviheralueet

Muut materiaalit ja hyödylliset linkit

Lastenkulttuurikeskusten menetelmäoppaat

Lastenkulttuurikeskukset ovat tuottaneet taidelähtöisiä menetelmäoppaita eri taiteenaloilta. Menetelmäoppaita saa tallentaa ja tulostaa vapaasti opetuskäyttöön.

www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/

Nähtävää ja koettavaa

Seinäjoen tapahtumat ja nähtävyydet Visit Seinäjoki -sivulla.

Seinäjoen alueen sekä maakunnan nähtävyydet, opastukset ja teemapaketit: www.visitlakeus.fi/