Taidetestaajat

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen.

Oppilaille ja heidän opettajilleen tarjotaan pääsyliput ja kuljetukset esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn. Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Taidelaitokset tuottavat taide-elämyksen lisäksi nuorille suunnattua etukäteis- ja jälkityöskentelyn materiaalia, joilla syvennetään taiteenlajin ymmärrystä. Nuoret antavat arvokasta palautetta taiteilijoille ja taidelaitoksille, jonka perusteella sisältöjä voi kehittää myös nuorta yleisöä puhuttelevammaksi sekä lisätä tarjontaan nuorille suunnattua ohjelmaa.

Taidetestaajat-toiminta tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään poistamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Taidetestaajat käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston toimesta lukuvuosina 2017–2020. Päärahoittajana toimivan Suomen kulttuurirahaston lisäksi hankkeeseen lähti mukaan Svenska kulturfonden. Syksyllä 2020 rahoittajien joukkoon liittyi eduskunnan päätöksellä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Tietoja Seinäjoen koulujen oppilaiden sisällöistä:
Elina Muotio
Taidetestaajat-koordinaattori
044 418 1633
elina.muotio@taidetestaajat.fi

Lisätietoja: www.taidetestaajat.fi

Valtakunnallinen Elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on 0.–9. luokille suunnattu maksuton elokuvakasvatuksen teemaviikko, jota vietetään vuosittain lokakuun alussa.

Koulujen elokuvaviikolla on mahdollisuus tutustua elokuvaan monipuolisesti taiteena, kulttuurina ja kielenä. Sivuston laadukkaat materiaalit ovat vapaasti käytettävissäsi maksutta ympäri vuoden. Tältä sivulta löydät lisätietoa erilaisista palveluista, elokuvakasvatusalan toimijoista sekä tavoista käyttää elokuvaa osana kouluopetusta.

Arkkitehtuuri

Yläkoulujen arkkitehtuurikasvatuksen esite sisältää arkkitehtuuriin liittyviä tehtäväehdotuksia sekä hyödyllisiä linkkejä erilaisiin arkkitehtuurikasvatuksen materiaaleihin.

Tehtävät tarjoavat aiheita moniin eri oppiaineisiin. Ne sopivat myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseen.

Lataa yläkoulujen arkkitehtuurikasvatusesite sekä arkkitehtuuritehtävä (PDF):

Kulttuuripalvelut tuottaa arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä yhteistyössä Seinäjoen museoiden, Seinäjoen oppaiden, Aalto-kaupunkien verkoston ja muiden arkkitehtuurialan toimijoiden kanssa.