Aaltoon ja Aalto-keskukseen liittyvät materiaalit

Alvar Aalto, Aalto-keskus

Tietoa Alvar Aallosta ja Seinäjoen Aalto-kohteista, Aalto-keskuksen tarina, Katja Lösösen kuvaama Aalto-keskus Seinäjoki -video (2016) ym. mielenkiintoista materiaalia löytyy Visit Seinäjoen internet-sivuilta
Näe ja koe Alvar Aalto 

Aalto-keskuksen mobiilioppaat

Lapsille ja nuorille mukavaa yhteistä puuhaa tarjoavat keväällä 2016 valmistuneet Aalto-keskuksen mobiilioppaat. Lapsille suunnatussa oppaassa eläydytään Aalto-keskuksen maailmaan Topi-hiiren johdattamana. Opas sisältää pieniä tehtäviä, joiden tavoitteena on avata erilaisia näkökulmia ja kosketuspintoja Aalto-keskukseen. Oppaat toimivat selaimen kautta älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa.
Lapset: tarinasoitin.fi/topihiiren
Aikuiset: tarinasoitin.fi/seinajoenaalto

Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia

Tutustu myös: Alvar Aalto -museon sivusto

Seinäjoen historialliseen kehitykseen liittyvät materiaalit

Me rakennamme kaupungin

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon tietopaketti Seinäjoen kaupungin rakentumisesta

Esityksessä rakennetaan Seinäjokea sen historiallisen kehityksen kautta. Talot kertovat tarinoita, kunhan niihin liittyvä tieto kerätään ja kirjataan tutustuttavaan muotoon. Talojen tarinoiden avulla päästään kurkistamaan esimerkiksi paikkakuntien ihmisten elämän, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Talot kertovat myös siitä, miksi ja mihin tarkoitukseen ne on rakennettu. Niihin on vaikuttanut myös se, mitä on pidetty kauniina, käytännöllisenä tai järkevänä. Lisäksi valintoja on tehty sen mukaan, mihin on ollut varaa tai millaisia materiaaleja tai tekniikoita on ollut käytössä.

Seinäjoen menneet maailmat -mobiilioppaat

Östermyrasta Framille -oppaan reitti kulkee Törnävän kartanolta Seinäjoen vartta pitkin Itikanmäelle. Sillä esitellään Seinäjoen elinkeinohistoriaa Östermyran ruukin ajoista 1800-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Kuvien, tekstien ja audiomateriaalin lisäksi oppaassa on myös pienimuotoisia tehtäviä. Reitti herättelee näkemään oman paikkakuntamme kehitysvaiheita, havainnoimaan ja lukemaan ympäristöä sekä ymmärtämään ympäristön muutosten syitä ja seurauksia.
https://tarinasoitin.fi/menneetmaailmat

Seinäjoen kirkot

Seinäjoen kirkot -esite on ilmestynyt kesällä 2016 suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Vihkosessa esitellään monipuolisesti ja kauniiden kuvien avulla kaikki Seinäjoen seurakuntaan kuuluvat kirkot.
Esitteen voi ladata alla olevasta linkistä. Painettuja esitteitä on jaossa Seinäjoen seurakunnan toimipisteissä ja Etelä-Pohjanmaan matkailussa.
Kirkot ja kappelit – Seinäjoen seurakunta (seinajoenseurakunta.fi)
Kirkot Seinäjoen alueella! – Näe ja koe – Visit Seinäjoki (visitseinajoki.fi)

Opetusmateriaaleja ja vinkkejä arkkitehtuurikasvatukseen

Arkkitehtuuri ja kokemus

Arkkitehtuurikasvatuksen opetusmateriaaleja ja tausta-aineistoja
Opi ja koe – Arkkitehtuurimuseo (mfa.fi)

Nurkantakana.fi
Innostavia malleja, joissa toimitaan omassa lähiympäristössä 6–15 -vuotiaiden kanssa. Sivuille on poimittu 10 oivaltavaa esimerkkiä kulttuuriympäristökasvatuksesta ympäri maan. Mallit kehittävät ympäristösuhdetta ja vahvistavat kulttuurin lukutaitoa. Sivuilta löytyy mm. Ylistarossa Isokylän koululla toteutettu projekti.

Eilen, tänään, huomenna; vinkkipakki arkkitehtuurikasvatukseen
Vuorovaikutuksellinen kokonaisuus sisältää tietoa arkkitehtuurikasvatuksesta ja sen merkityksestä ihmisen elämässä sekä käytännön vinkkejä arkkitehtuurikasvatuksen toteuttamiseen. Aineiston tuottaja: Suomen arkkitehtuurimuseo, Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat.

Eilen, tänään, huomenna; toimintamalli vuorovaikutukseen
”Eilen, tänään, huomenna -hanke osallisti Kirkkoharjun koulun 8.–9. -luokkalaisia Kirkkonummen kunnan keskustan kehittämisen visiointiin. Keskustaa tarkasteltiin neljän eri oppiaineen tunneilla historian, nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. Prosessin käytännöt, menetelmät sekä opetus- ja tausta-aineistot on koottu arkkitehtuurikasvatuksen vinkkipakiksi, joka jakautuu neljään oppiainekohtaiseen osioon: Asiaa arkkitehtuurista kuvataiteessa, Maisema lähtökohtana maantiedossa, Kaavoituksen käytäntöjä yhteiskuntaopissa ja Medianäkyvyyttä äidinkielessä”. Esiteltävä toimintamalli tiivistää hankkeen kokonaisuudeksi, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi koulun monialaisen projektiviikon puitteissa.