Taituri on Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa toteutettavaa taidetoimintaa.

Taiturin taidetoiminnalla toteutuu lapsen kulttuurinen osallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen. Taituri on osa kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja se kiinnittää taiteellisen lähestymistavan tiiviiksi osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Taiturin taidetoiminnalla tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta oppia erilaisia asioita ja kokea uusia elämyksiä taiteen keinoin. Taiturin käyttämät taidemuodot ovat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja liike sekä visuaaliset taiteet. Taiteessa on vahvasti mukana tekemisen lisäksi kokeminen, kokeileminen ja kehittäminen. Erilaisten taidemenetelmien avulla lapsi rakentaa itsetuntoaan ja vuorovaikutustaitojaan yhdessä kasvattajan kanssa.

Taide tarjoaa lapsille kielen, minkä avulla he voivat ilmaista itselleen tärkeitä asioita muille ja ymmärtää myös ympäristöään. Oman ympäristön lisäksi myös koko maailman näkeminen mahdollistuu. Taiturin taidetoiminta ei vaikuta pelkästään lapsen motoriseen kehitykseen, vaan tarjoaa mahdollisuuden etenkin tunne- sekä sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Tavoitteena on, että Taiturin taide näkyy luontevana osana päiväkodin kaikissa tilanteissa. Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa ja tukea lasta ihmettelyssä ja havaintojen tekemisessä. Kunnioitus, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys ovat tärkeitä elementtejä arjessa.

  • Taidekoulutukset kuuluvat pysyvästi kaupungin vuosittaiseen varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelmaan.
  • Taidetoiminta tukee varhaiskasvatuslakia, valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, Meirän vasua sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
  • Taidetoiminta sisältää lapsille ja aikuisille elämyksiä, koulutuksia sekä keskusteluhetkiä taidekasvatuksen mahdollisuuksista.
  • Taituruus arjessa: nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, kunnioitus, läsnäolo, itsetuntemus, avoimet vuorovaikutussuhteet, kohtaaminen ja kiireettömyys.

KOPS

KOPS = KulttuuriOpetusSuunnitelma = Taituri + Kulttuurimatka

Taituri on tarkoitettu 0-6 -vuotiaille Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Se luo pohjan Seinäjoen kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurimatkalle.

Seinäjoen koulujen Kulttuurimatka on suunnattu perusopetuksen 0.-9. vuosiluokkien oppilaille. Sekä Taituri että Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.