Varhaiskasvatus ja kulttuuripalvelut toteuttavat yhdessä Taiturin taidetoimintaa Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja tasa-arvon edistäminen yhdessä huoltajien kanssa. Taiturin taidetoiminta on taiteen ja kulttuurin näkyväksi tekemistä.

Taituri etsii, kehittää ja tutkii uusia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen taiteen ja kulttuurin avulla. Se juurruttaa ja syventää taiteen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkipäivään; sekä lapsille että aikuisille.

Taituri perustuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoihin: opimme, tunnemme, toimimme ja iloitsemme. Arvomaailma koetaan ja eletään taidetoiminnassa.

Taiturin ideologia pohjautuu Taituruuteen eli nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen, kunnioitukseen, itsetuntemukseen, avoimiin vuorovaikutussuhteisiin, kohtaamiseen, läsnäoloon ja kiireettömyyteen.

Taiturin taidetoiminnan tehtävänä on avata taiteen ja kulttuurin maailmaa niin lapsille, kasvattajille kuin perheillekin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa taidetoiminnan arvomaailman periaatteella. Nähdä toisin – Taide ja kulttuuri läsnä tässä hetkessä! 

KOPS

KulttuuriOpetusSuunnitelma = Taituri ja Kulttuurimatka

Taituri on tarkoitettu 0-6 -vuotiaille Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Se luo pohjan Seinäjoen kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurimatkalle.

Seinäjoen koulujen Kulttuurimatka on suunnattu perusopetuksen 0.-9. vuosiluokkien oppilaille. Taituri ja Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.