Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkaa hallinnoivat kaupungin kulttuuri- ja opetuspalvelut. Kulttuurimatkan sisällöt suunnitellaan opetus- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Sisältöjen tuottajina ovat pääsääntöisesti kaupungin omat kulttuurilaitokset sekä alueen taide- ja kulttuurialojen toimijat, mutta tarvittaessa palveluja voidaan hankkia myös ulkopuolelta. Keskeisiä toimijoita ovat Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen Taidehalli, kaupunginkirjasto, kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri sekä Etelä-Pohjanmaan museo.

Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on Seinäjoen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttava paikallinen suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on toimiva käytännön työkalu, joka antaa raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Se edistää kulttuurin saatavuutta ja aikatauluttamista päiväkoti- ja kouluarkeen soveltuvaksi.

Kulttuurimatka tarjoaa kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Kulttuurimatkan sisällöt koostuvat vierailuista Seinäjoen kaupungin alueen kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin. Vierailuihin sisältyy taide-elämystä tukevaa opastusta sekä opetusmateriaalia luokkatyöskentelyyn. Lisäksi alueen kouluissa järjestetään työpajatoimintaa sekä vierailuesityksiä taiteen eri osa-alueilta. Kouluja kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan antamalla tietoa kaupungin alueen kulttuuritarjonnasta sekä opetusta tukevista materiaaleista. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä vuosiluokkakohtainen perustoiminta on kouluille maksutonta.

Kulttuurimatka-logo

Kulttuurimatkan vuosiluokkakohtaiset perustoiminnat saat näkyviin klikkaamalla alla olevia linkkejä. Eskareiden sisällöt löytyvät oman linkkinsä takaa.

Kulttuurikasvatuksen tueksi antaa sinulle vinkkejä koulujen omaehtoiseen kulttuuritoimintaan. Huomioithan, että perustoiminnan ulkopuoliset maksulliset sisällöt kustannetaan koulujen omista määrärahoista.

Historia

Kulttuurimatkan toiminta aloitettiin Seinäjoella vuonna 2008. Kevääseen 2016 saakka Kulttuurimatkan perustana olivat taidealakohtaiset teemalukuvuodet, joiden sisällöt oli suunnattu pääsuuntaisesti vuosiluokille 2., 5., 7. ja 8.

KOPS

KOPS = KulttuuriOpetusSuunnitelma = Taituri + Kulttuurimatka
Taituri on tarkoitettu 0-6-vuotiaille Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Se luo pohjan Seinäjoen kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurimatkalle.

Seinäjoen koulujen Kulttuurimatka on suunnattu perusopetuksen 0-9 vuosiluokkien oppilaille. Sekä Taituri että Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.