INFO

Lastenkulttuurikeskus Louhimo

Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Toiminta-alueeseen kuuluvat Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka.

Louhimon toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. Toiminnan arvoissa tärkeänä kohtana on kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Vaikka toimintamme on usein aikuisten tuottamaa, se on ennen kaikkea lapsilähtöistä ja lasten ja nuorten omia taiteellisia tarpeita kunnioittavaa.

Keskeisiä toimintatapojamme ovat musiikintekotyöpajat, innoittava bänditoiminta, taiteenharrastajien kohtauttaminen ja innostaminen, sirkustyöpajat, monitaiteiset projektit, erityisryhmien parissa työskentely, esiintymistilaisuudet nuorille, musiikkisisältöisten menetelmäoppaiden julkaisutoiminta sekä laaja opetusmateriaalipankki kotisivuilla.

Louhimo on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Louhimoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Louhimon toiminta-alueen kunnat.

Children’s Cultural Centre Louhimo

Louhimo is a cultural centre for children and youth administered by the cultural services of the Seinäjoki city. Louhimo provides opportunities for children to express their ideas using versatile arts educational methods. Through artistic actions children and young people learn to express themselves, find creative solutions and discover their own way of being.

Louhimo is specialized in music, circus and applied arts. In addition, our organization seeks for opportunities where multidisciplinary approach could be applied on children’s culture activities specializing in music and circus. Louhimo organizes art education and art workshops in early childhood education and schools. In addition, workshops are organized as part of children’s and young people’s events and other leisure activities.

Although the contents are often produced by adults, the cultural centre also supports art and cultural activities produced by children and young people. Louhimo is one of the founding members of the Association of Finnish Children’s Cultural Centres. Louhimo was founded in 2006 and operates also in Kurikka and Ilmajoki.

CONTACT INFORMATION:
Children’s Cultural Centre Louhimo
Tuomo Kallio
Coordinator of children’s culture
tuomo.kallio@seinajoki.fi