Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset taidevierailuille. Taidetestaajat alkoi lukuvuonna 2017-2018. Oppilaille ja heidän opettajilleen tarjotaan pääsyliput sekä matkakulut taide-elämykseen. Vierailukohteita ovat esimerkiksi ooppera, teatteri, konsertti ja taidenäyttely. Taidelaitokset tuottavat taide-elämyksen lisäksi nuorille suunnattua etukäteis- ja jälkityöskentelyn materiaalia, joilla syvennetään taiteenlajin ymmärrystä.

Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään voittamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Taidetestaajat jatkuu lukuvuonna 2021-2022 yhden alueellisen vierailun mallilla. Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, ja toimintaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.