Valtakunnallinen Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie vuosittain kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset taidevierailuille. Oppilaille ja heidän opettajilleen tarjotaan pääsyliput sekä kuljetukset taide-elämykseen. Vierailukohteita ovat esimerkiksi ooppera, teatteri, konsertti ja taidenäyttely. Taidelaitokset tuottavat taide-elämyksen lisäksi nuorille suunnattua etukäteis- ja jälkityöskentelyn materiaalia, joilla syvennetään taiteenlajin ymmärrystä. Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Taidetoimijat ja taiteilijat saavat nuorilta suoraa palautetta, jonka perusteella he voivat kehittää sisältöjään myös nuorta yleisöä puhuttelevaksi ja lisätä tarjontaansa nuorille suunnattua ohjelmaa.

Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään poistamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Taidetestaajat käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston toimesta lukuvuosina 2017–2020. Päärahoittajana toimivan Suomen kulttuurirahaston lisäksi toimintaan lähti mukaan Svenska kulturfonden. Syksyllä 2020 rahoittajien joukkoon liittyi eduskunnan päätöksellä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.