ARKKITEHTUURI

Aaltoon ja Aalto-keskukseen liittyvät materiaalit

Alvar Aalto, Aalto-keskus

Tietoa Alvar Aallosta ja Seinäjoen Aalto-kohteista, Aalto-keskuksen tarina, Katja Lösösen kuvaama Aalto-keskus Seinäjoki -video (2016) ym. mielenkiintoista materiaalia löytyy Visit Seinäjoen internet-sivuilta Näen ja koe Alvar Aalto osoitteesta: visitseinajoki.fi/nae-ja-koe-alvar-aalto/

Alvar Aalto Seinäjoella -sivustolta löydät myös tietoa Alvar Aallosta ja Aalto-keskuksesta sekä videot Seinäjoen kaupunkikeskus -esitys (2011) ja Alvar Aalto ja Seinäjoki -video (1996).

Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia

Julkisia rakennuksia (pdf, 677 kt)

Asuintaloja ja huviloita (pdf, 404 kt)

Teollisuusrakennuksia ja asuinalueita (pdf, 238 kt)

Rakennuksia ulkomailla (pdf, 337 kt)

Alvar Aalto -museon sivusto

https://www.alvaraalto.fi/kohde/alvar-aalto-museo/

Aalto-passi

Aalto-passi on kuvallis-sanallinen tehtäväkokonaisuus peruskouluikäisille lapsille vanhempineen tai opettajineen. Tavoitteena on, että lapset kulkevat Aalto-keskuksessa etsien ja ratkaisten Aalto-passissa esitettyjä kuvallis-sanallisia kysymyksiä. Passissa arvuutellaan esimerkiksi kaupungintalon julkisivumateriaalia tai houkutellaan lapsia perehtymään Alvarin ovenkahvojen käsituntumaan. Passi toimii taidekasvatuksellisena lähestymisenä Aallon arkkitehtuuriin.
Aalto-passi (pdf, 3.54 Mt)

Aalto-keskuksen mobiilioppaat

Lapsille ja nuorille mukavaa yhteistä puuhaa tarjoavat keväällä 2016 valmistuneet Aalto-keskuksen mobiilioppaat. Lapsille suunnatussa oppaassa eläydytään Aalto-keskuksen maailmaan Topi-hiiren johdattamana. Opas sisältää pieniä tehtäviä, joiden tavoitteena on avata erilaisia näkökulmia ja kosketuspintoja Aalto-keskukseen. Oppaat toimivat selaimen kautta älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa.

Linkit oppaisiin:
Lapset: tarinasoitin.fi/topihiiren
Aikuiset: tarinasoitin.fi/seinajoenaalto

visitseinajoki.fi/nae-ja-koe-alvar-aalto/, www.seinajoki.fi/aalto

Seinäjoen historialliseen kehitykseen liittyvät materiaalit

Me rakennamme kaupungin, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon tietopaketti Seinäjoen kaupungin rakentumisesta

Esityksessä rakennetaan Seinäjokea sen historiallisen kehityksen kautta. Talot kertovat tarinoita, kunhan niihin liittyvä tieto kerätään ja kirjataan tutustuttavaan muotoon. Talojen tarinoiden avulla päästään kurkistamaan esimerkiksi paikkakuntien ihmisten elämän, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Talot kertovat myös siitä, miksi ja mihin tarkoitukseen ne on rakennettu. Niihin on vaikuttanut myös se, mitä on pidetty kauniina, käytännöllisenä tai järkevänä. Lisäksi valintoja on tehty sen mukaan, mihin on ollut varaa tai millaisia materiaaleja tai tekniikoita on ollut käytössä.

Me rakennamme kaupungin (pdf, 8.2 Mt)

Seinäjoen menneet maailmat -mobiilioppaat

Östermyrasta Framille -oppaan reitti kulkee Törnävän kartanolta Seinäjoen vartta pitkin Itikanmäelle. Sillä esitellään Seinäjoen elinkeinohistoriaa Östermyran ruukin ajoista 1800-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Kuvien, tekstien ja audiomateriaalin lisäksi oppaassa on myös pienimuotoisia tehtäviä. Reitti herättelee näkemään oman paikkakuntamme kehitysvaiheita, havainnoimaan ja lukemaan ympäristöä sekä ymmärtämään ympäristön muutosten syitä ja seurauksia.
http://www.seinajoki.fi/menneetmaailmat

Seinäjoen kirkot

Uusi Seinäjoen kirkot -esite on ilmestynyt kesällä 2016 suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Vihkosessa esitellään monipuolisesti ja kauniiden kuvien avulla kaikki Seinäjoen seurakuntaan kuuluvat kirkot.
Esitteen voi ladata alla olevasta linkistä. Painettuja esitteitä on jaossa Seinäjoen seurakunnan toimipisteissä ja Etelä-Pohjanmaan matkailussa.

Seinäjoen kirkot -esite (pdf, 2.15 Mt)

Opetusmateriaaleja ja vinkkejä arkkitehtuurikasvatukseen

Arkkitehtuuri ja kokemus
Arkkitehtuuri ja kokemus (pdf, 1.96 Mt)

Arkkitehtuurin löytölaatikko, kasvattajan opas
Vuorovaikutuksellinen kokonaisuus sisältää tietoa arkkitehtuurikasvatuksesta ja sen merkityksestä ihmisen elämässä sekä käytännön vinkkejä arkkitehtuurikasvatuksen toteuttamiseen. Aineiston tuottaja: Suomen arkkitehtuurimuseo, Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat. http://www.mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/Lo__776_yto__776_laatikko_opas.pdf

Arkkitehtuurikasvatuksen opetusmateriaaleja ja tausta-aineistoja
archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/opeta/

Nurkantakana.fi
Innostavia malleja, joissa toimitaan omassa lähiympäristössä 6–15 -vuotiaiden kanssa. Sivuille on poimittu 10 oivaltavaa esimerkkiä kulttuuriympäristökasvatuksesta ympäri maan. Mallit kehittävät ympäristösuhdetta ja vahvistavat kulttuurin lukutaitoa. Sivuilta löytyy mm. Ylistarossa Isokylän koululla toteutettu projekti.
http://nurkantakana.fi/

Eilen, tänään, huomenna; vinkkipakki arkkitehtuurikasvatukseen
Vuorovaikutuksellinen kokonaisuus sisältää tietoa arkkitehtuurikasvatuksesta ja sen merkityksestä ihmisen elämässä sekä käytännön vinkkejä arkkitehtuurikasvatuksen toteuttamiseen. Aineiston tuottaja: Suomen arkkitehtuurimuseo, Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja kasvatustieteiden tiedekunnat.
http://archinfo.fi/2016/05/eilen-tanaan-huomenna-vinkkipakki-arkkitehtuurikasvatukseen/

Eilen, tänään, huomenna; toimintamalli vuorovaikutukseen
”Eilen, tänään, huomenna -hanke osallisti Kirkkoharjun koulun 8.–9. -luokkalaisia Kirkkonummen kunnan keskustan kehittämisen visiointiin. Keskustaa tarkasteltiin neljän eri oppiaineen tunneilla historian, nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. Prosessin käytännöt, menetelmät sekä opetus- ja tausta-aineistot on koottu arkkitehtuurikasvatuksen vinkkipakiksi, joka jakautuu neljään oppiainekohtaiseen osioon: Asiaa arkkitehtuurista kuvataiteessa, Maisema lähtökohtana maantiedossa, Kaavoituksen käytäntöjä yhteiskuntaopissa ja Medianäkyvyyttä äidinkielessä”. Esiteltävä toimintamalli tiivistää hankkeen kokonaisuudeksi, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi koulun monialaisen projektiviikon puitteissa.
http://archinfo.fi/2016/05/eilen-tanaan-huomenna-toimintamalli-vuorovaikutukseen/

Rakennettu ympäristö osaksi opetusta Kaupunkiagentit-työpajoilla
Tutustu työpajamalleihin, joilla kannustetaan opettajia oppilaineen käyttämään rakennettua ympäristöä elävänä oppimisympäristönä ja vaikuttamisen paikkana.
archinfo.fi/kaupunkiagentit-vinkkipakki/

Arkkitehtuuri monialaisena kokonaisuutena, pilottiprojekti Hämeenlinnan lyseossa
Pilotin tavoitteena on innostaa ja auttaa opettajia tarttumaan arkkitehtuuriin monitieteisenä ja -taiteisena ilmiönä ja suunnittelemaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia siihen tukeutuen. Tutustu projektin taustaan, toteutukseen ja tuloksiin Lastenkulttuurikeskus Arxin verkkosivuilla. Ota omaksesi tai sovella! archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuuri-monialaisena-oppimiskokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liiton menetelmäoppaat ym. materiaalit:
www.lastenkulttuuri.fi/materiaalit/