7. luokka

Sirkus

Seiskaluokille tarjotaan sirkustyöpajatoimintaa, jonka kautta oppilaat pääsevät tutustumaan ryhmäänsä ja erilaisiin sirkusvälineisiin tunnin mittaisessa työpajassa. Sirkuselementtien kuten helppojen liikkumis-, ilmaisu- ja tekniikkaharjoitteiden kautta uudet seiskaluokkalaiset pääsevät etsimään omaa sekä ryhmän yhteistä luovuutta. Työpajassa kokeillaan mm. vanteita sekä erilaisia jongleerausvälineitä. Työpajan tarkoituksena on tarjota onnistumisen kokemuksia, etsiä luovia tapoja liikkua yksin ja yhdessä sekä rohkaista itsensä ilmaisemiseen soveltavan sirkustoiminnan keinoin.

Sirkustyöpajat toteuttavat yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Louhimo sekä KultSi – Kulttuurikollektiivi Silta ry. Työpajaohjaajat ovat teatteri- ja kulttuurialan ammattilaisia ja he ovat toimineet sirkusohjaajina useissa lasten- ja nuorten sirkuskerhoissa sekä -työpajoissa Seinäjoen alueella.

Lukuvuoden 2020-2021 sirkuspajat järjestetään elo-syyskuun aikana koulujen ryhmäytymispäivien yhteydessä tai muuna erikseen sovittuna aikana. Päivämääristä sovitaan rehtoreiden ja ryhmäytymisistä vastaavien opettajien kanssa.

Sirkukseen ja muihin taidealoihin liittyviä työpajoja ja esityksiä löydät täältä.

Huom! Kulttuurihurautuksen sisällöt ovat koulujen omista määrärahoista kustannettavia.

Arkkitehtuuri

7. luokkien oppilaat tutustuvat Alvar Aaltoon ja Seinäjoen Aalto-keskukseen Seinäjoen oppaiden ja Aalto-luotsien opastetuilla kierroksilla kevätlukukauden 2021 alussa. Lisäksi oppilaat perehtyvät Aallon tuotantoon ja sen erityispiirteisiin sekä Seinäjoen kaupungin kehittymiseen ja rakentumiseen.

Kouluilla omatoimisesti toteutettavissa työpajoissa suunnitellaan ja toteutetaan julkisten rakennusten pienoismalleja ja hahmotellaan niistä kaupunkitilaa, kortteleita ja katutiloja.

Kuvataiteen valinnaisaineiden tunneilta on mahdollisuus tehdä vierailu kaupungin kaavoitukseen. Vierailusta kiinnostuneet ottavat yhteyttä Aila Taivalmäkeen, aila.taivalmaki@seinajoki.fi.

Kokonaisuuteen kuuluu arkkitehtuurikasvatuksen esite, joka sisältää arkkitehtuuriin liittyviä tehtäväehdotuksia sekä hyödyllisiä linkkejä erilaisiin arkkitehtuurikasvatuksen materiaaleihin. Tehtävät tarjoavat aiheita moniin eri oppiaineisiin. Ne sopivat myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseen.

Esite: Yläkoulujen arkkitehtuurikasvatus (pdf. 486 kt)

Arkkitehtuuritehtävä

Kulttuuripalvelut tuottaa arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan museon, Seinäjoen oppaiden, Aalto-kaupunkien verkoston ja muiden arkkitehtuurialan toimijoiden kanssa.

Valtakunnallinen Elokuvaviikko

Koulujen elokuvaviikko on valtakunnallinen ensisijaisesti 3.-9. luokille suunnattu elokuvakasvatuksellinen teemaviikko, jonka aikana elokuvaan tutustutaan monipuolisesti ilmiönä uuden perusasteen opetussuunnitelman mukaisesti. Viikko toteutetaan vuosittain lokakuussa. Elokuvaviikon koordinoinnista vastaa Valveen elokuvakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat kansallinen Audivisuaalinen instituutti, Koulukino ry ja Lastenkulttuurikeskusten liitto.

Elokuvaviikon tavoitteena on, että elokuva olisi läsnä kouluopetuksessa 1) taiteena, 2) kulttuurina ja 3) kielenä. Elokuvaviikossa korostuu oppiaineiden välinen integraatio ja dialogi, oppilaiden aktiivinen osallistuminen, mielekäs oppiminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöoppiminen.

Elokuvaviikon materiaalit on käytettävissä maksutta koko lukuvuoden ajan. Samoin elokuvat on katsottavissa KAVIn elokuvapolulla maksutta koko lukuvuoden ajan.

Elokuvaviikko on kouluilla itsenäisesti toteutettava kokonaisuus. Tutustu elokuvaviikon tarjontaan osoitteessa: http://www.elokuvaviikko.fi/elokuvakasvatuskoulussa/