Sirkustyöpajat

Louhimo järjestää osana perustoimintaansa sirkustyöpajoja lapsille, nuorille ja perheille. Työpajat toteutuvat yksittäisinä sirkustyöpajoina tai erikseen sovittuina työpajakokonaisuuksina, joita järjestetään muun muassa yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Sirkustyöpajoja toteutetaan lisäksi lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa tapahtumissa. Sirkustyöpajat ovat osa Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkan sisältöjä 7.-luokkalaisille. 

Sirkustyöpajoja on järjestetty yhteistyössä ikääntyneiden kulttuuritoiminnan, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden, etsivän ja erityisnuorisotyön, ap/ip-toiminnan, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjaston kanssa. Sirkustyöpajoja on toteutettu lisäksi perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmille kouluissa, lastensuojelun perheohjauksen asiakasperheille sekä monitaiteisena kokonaisuutena erityisluokille. Lisäksi Louhimo on tuottanut sirkussisältöjä osaksi lasten ja nuorten leiritoimintaa Seinäjoella, Ilmajoella ja Kurikassa.

Louhimon sirkustyöpajat toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eikä niihin osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta sirkustoiminnasta. Toiminta suunnitellaan kohderyhmä huomioiden ja Louhimo tuo mukanaan kaiken sirkustyöpajassa käytettävän sirkusvälineistön. Työpajat soveltuvat kaikenikäisille osallistujille.

Lainaamo 

Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan 10–20 -vuotiaat lapset ja nuoret voivat lainata Louhimon lainaamosta itselleen harrastevälineitä. Lainaamon idea on tarjota harrasteväline käyttöön ajalle, jolloin nuori voi testata omaa motivaatiotaan kyseisen harrastuksen parissa tai esimerkiksi kerätä rahaa oman välineen hankintaan. Lainalle tarjotaan pääasiassa soittimia, soitinlaitteita sekä sirkusvälineistöä. Lainattavia sirkusvälinesettejä on kaksi, Jongleeraussetti ja Erikoisvälineiden setti.
Ilmoitetut laina-ajat ovat suuntaa antavia ja niitä voidaan soveltaa tapauskohtaisesti. Erilaisten kysymysten tai huollon tarpeen ilmetessä voit olla yhteydessä Louhimoon. Lainaamon palvelut ovat täysin maksuttomia. 

Täytä hakemus ja olemme sinuun yhteydessä! 
Tutustu lainattavaan välineistöön täällä.

Sosiaalinen ja soveltava sirkus

Louhimon sirkustoiminta suunnitellaan aina kohderyhmä ja toiminnan tavoitteet huomioiden. Toiminta perustuu sosiaalisen sirkuksen toiminnan periaatteisiin ja sirkustoimintaa sovelletaan monimuotoisesti eri kohderyhmien kanssa. 

Sirkustoimintaa on toteutettu esimerkiksi etsivän ja erityisnuorisotyön kanssa yhdessä suunnitellussa projektissa. Syty! omaan elämään -kokonaisuuksissa vuosina 2016–2018 joukko nuoria pääsi harjoittelemaan sirkustoimintaa osana tapaamispäiviään. Heidän kanssaan rakennettiin myös omat sirkusvälineet. Sirkustoiminta tähtäsi ryhmän kanssa toteutettavaan tulisirkusesitykseen ja led-välineillä toteutettuun valosirkustoiminnan kuvaamiseen.

Sosiaalinen sirkus on sirkustoimintaa, jossa sirkus toimii välineenä muiden taitojen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi osallisuuden ja toimijuuden tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy tai vuorovaikutuksen tukeminen. Sosiaalisen sirkuksen toiminnan suunnittelussa korostuvat osallistujaryhmän toimintakyvyn, kiinnostuksen kohteiden sekä valmiuksien huomioiminen, ja toisaalta osallistumisen esteiden poistaminen.

Lähde: Suomen nuorisosirkusliitto: https://snsl.fi/sosiaalinen-sirkus/#.YeAq6iaxW70