TAITURI

SEINÄJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSESSA TOTEUTETTAVAA TAIDETOIMINTAA

JUURET

Taiturin juuret löytyvät Ylisen päiväkodissa vuonna 2008 toteutetusta taideprojektista. Päiväkodissa mietittiin, miten päiväkodin toiminta voisi vielä paremmin tukea lasta kohtaamaan elämän haasteita niin, että lapsi kasvaa mahdollisimman ehjänä ihmisenä. Kasvattajien sydämen palo taiteisiin sekä huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista saivat aikaan prosessin, jonka siivet kantavat eteenpäin tänäkin päivänä. Projekti johti vuosien aikana päiväkoti Saiman ja Taiturin taidetoiminnan syntymiseen.

Ylisen päiväkodin taideprojektista kasvoi vähitellen monen ihmisen yhteistyössä Seinäjoen kaupungin Taiturin taidetoiminta. Virallisesti Ylisen päiväkodista tuli taide- ja kulttuuripainotteinen päiväkoti vuonna 2013. Syksystä 2017 alkaen koko Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa aloitettiin toteuttamaan Taiturin taidetoimintaa.

Taiturin taidetoiminnan alullepanija ja kehittäjä on sosiaalikasvattaja ja lastenkulttuuripedagogi Anne Lähdesmäki. Varhaiskasvatuksen työvuosien laaja pohja, alan ja konkreettisen toiminnan tuntemus ovat antaneet hänelle näkemystä varhaiskasvatuksen yksikön johtamiselle ja Taituri taidetoiminnan synnyttämiselle. Seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunta myönsi vuoden 2013 kulttuuripalkinnon Anne Lähdesmäelle ja Ylisen päiväkodille.

TAITURI

Taiturin taidetoiminnalla tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta oppia erilaisia asioita ja kokea uusia elämyksiä taiteen keinoin. Taiturin käyttämät taidemuodot ovat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja liike sekä visuaaliset taiteet. Taiteessa on vahvasti mukana tekemisen lisäksi kokeminen, kokeileminen ja kehittäminen. Erilaisten taidemenetelmien avulla lapsi rakentaa itsetuntoaan ja vuorovaikutustaitojaan yhdessä kasvattajan kanssa.

Taide tarjoaa lapsille kielen, minkä avulla he voivat ilmaista itselleen tärkeitä asioita muille ja ymmärtää myös ympäristöään. Oman ympäristön lisäksi myös koko maailman näkeminen mahdollistuu. Taiturin taidetoiminta ei vaikuta pelkästään lapsen motoriseen kehitykseen, vaan tarjoaa mahdollisuuden etenkin tunne- sekä sosiaalisten taitojen harjoitteluun.
Tavoitteena on, että Taiturin taide näkyy luontevana osana päiväkodin kaikissa tilanteissa. Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa ja tukea lasta ihmettelyssä ja havaintojen tekemisessä. Kunnioitus, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys ovat tärkeitä elementtejä arjessa.

  • Taituri on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa.
  • Taidekoulutukset kuuluvat pysyvästi kaupungin vuosittaiseen varhaiskasvatuksen koulutussuunnitelmaan.
  • Taidetoiminta tukee varhaiskasvatuslakia, valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, Meirän vasua sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
  • Taidetoiminta sisältää lapsille ja aikuisille elämyksiä, koulutuksia sekä keskusteluhetkiä taidekasvatuksen mahdollisuuksista.

KOPS

KOPS tulee sanoista KulttuuriOpetusSuunnitelma, johon molemmat, Taituri ja Kulttuurimatka kuuluvat.

Taituri on tarkoitettu 0-6-vuotiaille Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen lapsille. Se luo pohjan Seinäjoen kaupungin opetus- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurimatkalle. Kulttuurimatka on suunnattu perusopetuksen 0-9 vuosiluokkien oppilaille. Sekä Taituri että Kulttuurimatka antavat tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.