1. luokka

 Ympäristökasvatus

Kuvaaja: Tytti Olkkonen

Kulttuuri- ja museopalvelut on tuottanut ympäristökasvatuspaketin peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaille. Paketti sisältää lähiympäristöön tutustumiseen kannustavia taidekasvatuksellisia tehtäviä, joissa hyödynnetään myös leikkiä ja eläytymistä. Paketin tarkoituksena on tarjota välineitä lähiympäristöön tutustumiseen taiteen keinoin, integroituna ympäristöopin, kuvataiteen ja liikunnan oppiaineisiin ja opettajan omiin tavoitteisiin soveltaen. Pakettia laadittaessa on huomioitu OPS 2016 -tavoitteet ympäristökasvatuksesta, monipuolisista oppimisympäristöistä, kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Paketti tutustuttaa myös erilaisiin ympäristötaiteen työskentelytapoihin ja kannustaa viemään työskentelyä ulos luokkahuoneesta: mennään lähimetsään, -puistoon tai koulun pihaan työskentelemään! Osa tehtävistä hyödyntää digitaalista teknologiaa, kuten valokuvausta. Tehtävät on suunniteltu ensimmäisen luokan oppilaille, mutta niitä voi hyödyntää myös isompien tai pienempien opetuksessa soveltaen ja syventäen. Yhtä lailla tehtävien sisältöjä ja tekniikoita voi soveltaa ja syventää omiin tarpeisiin sopiviksi.

Ympäristökasvatuksen tueksi voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan teemapäiviä ja tempauksia eri yhteistyötahojen kanssa.

Luontokosketuksia-ympäristökasvatustehtäviä.