Työpajat-osiossa esitellään Louhimon työpajoja, joita taidekasvattajamme toteuttavat muun muassa kouluissa, varhaiskasvatuksessa sekä tapahtumissa. Työpajoja on mahdollista muokata ja räätälöidä useille kohderyhmille.

GarageBand-työpaja

Louhimon GarageBand-työpajassa lapset pääsevät luomaan itse tai parin kanssa omaa musiikkia. Musiikkia syntyy samalla, kun ipadin oma GarageBand-sovellus tulee osallistujille vaihe vaiheelta tutuksi. Tämä Kurikan ja Seinäjoen 4.-luokkalaisten kulttuuriopetussuunnitelmaan kuuluva työpaja valaisee osallistujilleen myös populaarimusiikin kerroksellista luonnetta sekä sen peruselementtejä. Louhimon työpajaohjaajat tuovat tarvittavan laitteiston paikalle. Ikäsuositus 10+. Katso työpaja videomuotoisena täältä.

Elektropaja

Elektropajassa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia elektronisen musiikin äänilähteitä: sekvenssereitä, syntetisaattoreita sekä musiikinteko-ohjelmaan kytkettyä midi-kosketinsoitinta. Kokeilun lomassa toisiinsa synkronoidut laitteet alkavat toistaa sinne kerran soitettuja ääniä muodostaen niistä yhtenäisen äänikudelman. Kudelman päälle on mahdollista tuottaa sointumattoa kosketinsoittimella yhdessä parin kanssa. Työpajaan osallistuu yleensä 1–5 lasta kerrallaan. Isompia ryhmiä pystytään toteuttamaan niin, että osa ryhmästä seuraa välillä toimintaa etäältä. Työpaja ei vaadi aiempaa kokemusta musiikin tekemisestä. Louhimo tuo paikan päälle kaiken tarvittavan laitteiston. Ikäsuositus 3+.

Luonnon rytmit -työpaja 

Tässä työpajassa luodaan luontoaiheiseen videoteokseen ääniraitaa elektropajan keinoin. Milloin kuvasta ja musiikista tulee yhtä? Ikäsuositus 10+. 

Bändisimulaattori

Louhimon Bändisimulaattori on matalan kynnyksen bändityöpaja, jossa osallistuva ryhmä saa pikaopastuksen bändisoiton saloihin, tietoa soitinten (rummut, basso, kitara, koskettimet) rooleista sekä kokemuksen yhteissoitosta useammalla soittimella. Louhimon yksinkertaistettujen sovitusten sekä yksilöllisen ohjauksen vuoksi työpaja ei vaadi osallistujiltaan aiempaa soittokokemusta. Kesto 45 min. Ikäsuositus 10+. 

Sirkustyöpajat

Louhimo järjestää osana perustoimintaansa sirkustyöpajoja lapsille, nuorille ja perheille. Työpajat toteutuvat yksittäisinä sirkustyöpajoina tai erikseen sovittuina työpajakokonaisuuksina, joita järjestetään muun muassa yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Sirkustyöpajoja toteutetaan myös lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa tapahtumissa. Sirkustyöpajat ovat osa Seinäjoen Koulujen Kulttuurimatkan sisältöjä 7.-luokkalaisille. 

Sirkustyöpajoja on järjestetty yhteistyössä ikääntyneiden kulttuuritoiminnan, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden, etsivän ja erityisnuorisotyön, ap/ip-toiminnan, liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kirjaston kanssa. Lisäksi Louhimo on tuottanut sirkussisältöjä osaksi lasten ja nuorten leiritoimintaa Seinäjoella, Ilmajoella ja Kurikassa.

Louhimon sirkustyöpajat toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eikä niihin osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta sirkustoiminnasta. Toiminta suunnitellaan kohderyhmä huomioiden ja Louhimo tuo mukanaan kaiken sirkustyöpajassa käytettävän sirkusvälineistön. Työpajat soveltuvat kaikenikäisille osallistujille.

Äänimaalaamo 

Äänimaalaamossa Louhimo tuo lasten käyttöön useasta eri äänilähteestä koostuvan soitinlaitteiston. Työpajassa tunnelmallisesti valaistussa huonetilassa äänimaisemaa rakennetaan hiljalleen jokaisen osallistujan tuodessa vuorollaan oma värinsä äänimaisemaan. Tuokion tähtihetki syntyy koko ryhmän maalatessa äänikuvaa eri soittimilla. Yhdessä improvisoitu ääniteos tallennetaan ja tallenne toimitetaan yhteyshenkilölle. 

Prosessia on mahdollista jatkaa myöhemmin tuottamalla äänimaiseman inspiroimaa kuvataidetta (esim. akryylivärein) ääniteoksen soidessa taustalla. Prosessista on tuotettavissa taidenäyttely yhdistämällä äänellinen ja kuvallinen materiaali samaan tilaan vaikkapa omassa päiväkodissa. Ikäsuositus 3–6 v.