TYÖPAJAT

GarageBand-työpajat

Louhimon suosituin työpajamuoto on GarageBand-työpajat, joissa jokainen osallistuja pääsee luomaan itse oman näköistään ja kuuloistaan musiikkia. Työpaja toteutetaan yleensä 45–60 minuutin pituisena työpajana. GarageBand-työpaja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden tutustua musiikin tekemiseen tabletille ladattavan sovelluksen avulla. Tavoitteena on tarjota osallistujille perustiedot ohjelman toiminnasta, ja kannustaa tekemään sen avulla omaa musiikkia. Työpajoja ohjaa Louhimon henkilökunta.  GarageBand-työpajat kuuluvat Kurikan ja Seinäjoen 4.-luokkalaisten kulttuurikasvatussuunnitelmiin.

Omaa musaa tabletilla -kerho

Omaa musaa tabletilla -kerho on 10–12-vuotiaille suunnattu viiden kerran kokonaisuus, jossa tutustutaan oman musiikin säveltämiseen musiikinteko-ohjelmalla. Syys- ja kevätkausittain toteutuneessa kerhossa osallistujat saivat ohjausta GarageBand-sovelluksen käyttämiseen sekä oman musiikin säveltämiseen sen avulla. Kerhossa käytetään Louhimon iPad-laitteistoa sekä kuulokkeita. Omaa sävellystä tai äänimaiseman työstämistä oli mahdollista jatkaa samalla laitteella viiden kokoontumiskerran ajan. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta musiikin tekemisestä tai ohjelman käytöstä. Kerholla on tarkoitus tukea lapsen omaehtoista musiikintekoa antamalla osallistujien edetä omassa tahdissaan, kukin omalla musiikillisella tyylillään.

Kauhukuunnelma-työpajat

Syksyllä 2019 Louhimo toteutti pilottina alakoulun 4.luokille 2×2 mallin mukaisesti Kauhukuunnelma -työpajat, missä sanataidetta ja musiikkia yhdistämällä lapset pääsivät luomaan omat kauhukuunnelmat. Työpajassa lapset kirjoittivat pareittain sanataiteen keinoja hyödyntäen oman kauhutarinan, mihin he pääsivät säveltämään myös oman äänimaiseman GarageBand -musiikintekosovelluksen avulla. Lopuksi jokaisen parin tarinat äänitettiin äänimaiseman päälle. Lapset saivat itse lukea tarinan nauhalle. Työpajojen loputtua lapset saivat itselleen oman kopion kauhukuunnelmasta. Louhimo toteuttaa Kauhukuunnelma-työpajoja alakouluikäisille.

Elektronisen musiikin työpajassa syntyy omaa musiikkia. Kuva: Katariina Vestergård

Elektronisen musiikin työpajat – osallistu äänimaisemaan

Louhimo toteuttaa osana perustoimintaansa elektronisen musiikin työpajoja. Työpajassa tutustutaan elektronisen musiikin tekoon tarkoitettuun laitteistoon ja samalla syntyy osallistujien yhdessä luoma äänimaisema. Työpaja voidaan toteuttaa osana erilaisia tapahtumia avoimen toiminnan periaatteella, tai sen sisältö voidaan räätälöidä osallistuvan ryhmän tavoitteet ja aikataulu huomioiden. Toimintaan osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta musiikin tekemisestä tai laitteiston käytöstä. Työpajaa ohjaa Louhimon henkilökunta, ja he tuovat mukanaan työpajassa käytettävän laitteiston.
Elektronisen musiikin tekoon tarkoitettu laitteisto kuuluu Korgin Volca-sarjaan. Laitteisto sisältää rumpukoneen, kaksi analogista syntetisaattoria ja sample-sekvensserin, kahdeksankanavaisen etuasteen sekä studiomonitorit. Laitteistoon voidaan tarpeen mukaan kytkeä tietokone, sekä muuta lisälaitteistoa kokonaisuudesta riippuen. Elektronisen musiikin työpajan aikana syntyvä äänimaisema on tavallisesti kuultavissa toteutuksensa ajan laitteiston toistaessa osallistujien antamia äänellisiä impulsseja. Äänimaisemaa on myös mahdollista äänittää, ja sen osista voidaan rakentaa ryhmän oma äänellinen kokonaisuus tai maisema.

Louhimon sirkustyöpajat

k_tyopaja_jonkka_1024pxsivuille1

Louhimo järjestää osana perustoimintaansa sirkustyöpajoja lapsille, nuorille ja perheille. Työpajat toteutuvat yksittäisinä sirkustyöpajoina tai erikseen sovittuina työpajakokonaisuuksina, joita järjestetään yhteistyössä esimerkiksi koulujen, varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen ja kirjaston kanssa. Louhimo on järjestänyt myös eri ikäpolvia yhdistäviä sirkustyöpajoja yhteistyössä ikääntyneiden kulttuuritoiminnan kanssa, sekä kansanmusiikkia ja sirkusta yhdistävää toimintaa. Louhimon sirkustyöpajat toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eikä niihin osallistuminen vaadi aikaisempaa kokemusta sirkustoiminnasta.

7.-luokkalaisten sirkustyöpajat osana ryhmäyttämistä

Kaikille Seinäjoen 7.-luokkalaisille on tarjottu vuodesta 2016 lähtien vuosittainen sirkustyöpaja osana ikäluokalle suunnattua Kulttuurimatkaa. Työpajat toteutetaan osana koulupäiviä tai ryhmäytyspäivien yhteydessä tunnin mittaisena työpajana. Sirkustyöpajan kautta oppilaat pääsevät tutustumaan ryhmäänsä ja erilaisiin sirkusvälineisiin. Tarkoituksena on tarjota onnistumisen kokemuksia, etsiä luovia tapoja liikkua yksin ja yhdessä sekä rohkaista itsensä ilmaisemiseen sirkustoiminnan keinoin. Työpajassa käytetään erilaisia jongleerausvälineitä, kukkakeppejä sekä lautasia tai vanteita. Työpajamuotoa voidaan räätälöidä muillekin osallistujajoukoille toiminnan ja ryhmän tavoitteet huomioiden.

Kuva: Katariina Vestergård

Bändisimulaattori — matalan kynnyksen bändisoittokokemus

BandisimulaattoriLouhimon Bändisimulaattoori on matalan kynnyksen bändityöpaja. Työpajaan osallistuva ryhmä saa pikaopastuksen bändisoiton saloihin, tietoa soitinten rooleista bändissä sekä kokemuksen yhteissoitosta useammalla soittimella. Louhimon yksinkertaistettujen sovitusten sekä yksilöllisen ohjauksen vuoksi työpaja ei vaadi osallistujiltaan aiempaa soittokokemusta. Kesto 45 min. Ikäsuositus 10+.

Äänimaalaamo — musiikintekoa lapsen luontaisen luomiskyvyn näkökulmasta

AanimaalaamoÄänimaalaamossa Louhimo tuo lasten käyttöön useasta eri äänilähteestä koostuvan soitinlaitteiston. Työpajassa tunnelmallisesti valaistussa huonetilassa äänimaisemaa rakennetaan hiljalleen jokaisen osallistujan tuodessa vuorollaan oma värinsä äänimaisemaan. Tuokion tähtihetki syntyy koko ryhmän maalatessa äänikuvaa eri soittimilla. Yhdessä improvisoitu ääniteos tallennetaan ja tallenne toimitetaan yhteyshenkilölle.

Prosessia on mahdollista jatkaa myöhemmin tuottamalla äänimaiseman inspiroimaa kuvataidetta (esim. akryylivärein) ääniteoksen soidessa taustalla. Prosessista on tuotettavissa taidenäyttely yhdistämällä äänellinen ja kuvallinen materiaali samaan tilaan vaikkapa omassa päiväkodissa tai koulussa.