KOPS

TAITURI

Taituri on Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa toteutettavaa taidetoimintaa.

Taiturin taide- ja kulttuuritoiminnalla toteutuu lapsen kulttuurinen osallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen.

Taituri on osa kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja se kiinnittää taiteellisen lähestymistavan tiiviiksi osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Lisätietoja:
Anne Lähdesmäki, Lastenkulttuuripedagogi
anne.lahdesmaki(at)seinajoki.fi
044 418 1800

Siirry tästä Taituri-sivulle — >

SEINÄJOEN KOULUJEN KULTTUURIMATKA

Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkaa hallinnoivat kaupungin kulttuuri- ja opetuspalvelut. Kulttuurimatkan sisällöt suunnitellaan opetus- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Sisältöjen tuottajina ovat pääsääntöisesti kaupungin omat kulttuurilaitokset sekä alueen taide- ja kulttuurialojen toimijat, mutta tarvittaessa palveluja voidaan hankkia myös ulkopuolelta. Keskeisiä toimijoita ovat Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen Taidehalli, kaupunginkirjasto, kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on Seinäjoen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttava paikallinen suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on toimiva käytännön työkalu, joka antaa raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Se edistää kulttuurin saatavuutta ja aikatauluttamista päiväkoti- ja kouluarkeen soveltuvaksi.

Kulttuurimatka tarjoaa kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Kulttuurimatkan sisällöt koostuvat vierailuista Seinäjoen kaupungin alueen kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin. Vierailuihin sisältyy taide-elämystä tukevaa opastusta sekä opetusmateriaalia luokkatyöskentelyyn. Lisäksi alueen kouluissa järjestetään työpajatoimintaa sekä vierailuesityksiä taiteen eri osa-alueilta. Kouluja kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan antamalla tietoa kaupungin alueen kulttuuritarjonnasta sekä opetusta tukevista materiaaleista.
Kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä vuosiluokkakohtainen perustoiminta on kouluille maksutonta.

Kohderyhmä: Seinäjoen perusopetuksen 0–9 vuosiluokkien oppilaat.

Historia: Kulttuurimatkan toiminta aloitettiin Seinäjoella vuonna 2008. Kevääseen 2016 saakka Kulttuurimatkan perustana olivat taidealakohtaiset teemalukuvuodet, joiden sisällöt oli suunnattu pääsuuntaisesti vuosiluokille 2., 5., 7. ja 8.

Koordinoinnista vastaa: 
Aila Taivalmäki, Kulttuuripalvelupäällikkö
aila.taivalmaki(at)seinajoki.fi
p. 06 416 7335, 050 361 0402

Siirry tästä Kulttuurimatka-sivulle –>