Kesäkuussa 2021 alkaneen, hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa tukemalla kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä ja jakamalla valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston kulttuurikasvatusosaamista eteen päin. Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke koostuu kaikille avoimesta webinaarisarjasta, kunnille tarjottavista koulutuspalveluista, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -sivuston kehittämisestä sekä kulttuurikasvatussuunnitelmia koskevan valtakunnallisen tiedon tuottamisesta.

Hankkeen webinaarit koostuvat kuukausittaisista matalan kynnyksen tapaamisista, joissa keskustellaan vaihtuvin teemoin kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden johdolla. Webinaarit ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille riippumatta oman kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tilanteesta. Webinaarien teemat nousevat kuntien toiveista sekä muista kulttuurikasvatuksen ajankohtaisista kysymyksistä.

Koulutuspalvelut on tarkoitettu kunnille, joilla ei ole vielä käytössä kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Koulutuksissa kunta pääsee rakentamaan kulttuurikasvatussuunnitelmaansa lastenkulttuurin asiantuntijoiden ohjauksessa, ja koulutuskerrat ovat kunnalle ilmaisia. Kunnille tarjotaan kolmen kerran koulutuspaketti, jossa kunnan eri toimialojen henkilöt sekä lastenkulttuurin asiantuntijat kokoontuvat suunnittelemaan yhdessä kunnalle omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Ennakkomateriaalin avulla kunnat pääsevät tutustumaan kulttuurikasvatussuunnitelmiin jo ennen koulutuksia, ja materiaalit sisältävät myös vinkkejä suunnitteluprosessin avuksi. Koulutuksissa kuntatoimijat pääsevät lisäksi tutustumaan joko Konserttikeskuksen hankkeen esityksiin tai lastenkulttuuritoimijan pitämään taidetyöpajaan ja näkemään, mitä kulttuurikasvatustyö käytännössä on. Mahdollisuuksista osallistua koulutuksiin voi tiedustella Lastenkulttuurikeskusten liiton projektikoordinaattori Eeva Laitiselta.

Hanketta hallinnoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Louhimo on ollut hankkeessa mukana koulutuspalveluiden toteuttajana kahdeksalle kunnalle Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.