2021-2022

Seinäjoen kaupunki on myönteisen rahoituspäätöksen myötä mukana Harrastamisen Suomen mallin toteutuksessa lukukaudella 2021-2022. Tällä kaudella Harkussa ovat mukana Kouran, Niemistön, Kirja-Matin, Joupin, Toukolanpuiston, Keski-Nurmon, Kivistön, Alaviitalan, Pohjan, Kertunlaakson, Hyllykallion, Tanelinrannan, Marttilan, Topparlan, Alakylän, Toivolanrannan ja Kärjen alakoulut sekä Pruukin yhtenäiskoulu ja Seinäjoen yhteiskoulu. Kaikilla Seinäjoen peruskouluilla on mahdollisuus ilmaista halukkuutensa olla mukana Harkku-toiminnassa vuosittain tammi-helmikuussa ennen rahoitushakemuksen jättämistä.

Harkussa toteutettavat sisällöt suunnitellaan Valtakunnallisen Koululaiskyselyn kaupunki- ja koulukohtaisten tulosten pohjalta. Sisältöjen luomisessa otetaan lisäksi huomioon paikallisesti kerätyt toiveet ja palautteet lapsilta ja nuorilta heitä kiinnostavista harrastamisen muodoista. Harkku-koordinaattori neuvottelee koulukohtaiset toteutukset yhteistyössä rehtoreiden ja koulunjohtajien kanssa.

HARKUT 2021-2022
• kädentaidot • heppaharkku • media-, video- ja valotaide • arkkitehtuuri • salibandy • bändisoitto • sirkus • lautapelit • lentopallo • sanataide • luova leikki • tanssi • keilaus • lumilautailu • valokuvaus • eläinharkku • biisityöpaja

2020-2021

Harrastamisen Suomen malli toteutui pilottimuotoisesti vuonna 2020, jolloin rahoitushaku avautui ensimmäistä kertaa koskien keväällä 2021 tapahtuvia toteutuksia. Seinäjoki osallistui hakuun ja sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hakemus rakennettiin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen yhteistyönä ja hakemusta varten luotiin yhdessä pohja Harkku – Seinäjoen harrastamisen mallille.

Harkku-hanke pilotoi Seinäjoen kaupungin harrastamisen mallia keväällä 2021 seitsemässä koulussa. Seinäjoen Harkku-pilotissa olivat mukana Kärjen, Hyllykallion, Kertunlaakson, Tanelinrannan, Toivolanrannan ja Kivistön koulut sekä Seinäjoen yhteiskoulu.