Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Toiminta-alueeseen kuuluvat Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka. Pääasialliset kohderyhmämme ovat lapset, nuoret ja perheet sekä koulut ja varhaiskasvatus.

Louhimon toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. Toiminnan arvoissa tärkeinä kohtina ovat jokaisen lapsen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, sekä kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Vaikka toimintamme on usein aikuisten tuottamaa, se on ennen kaikkea lapsilähtöistä ja lasten ja nuorten omia taiteellisia tarpeita kunnioittavaa.

Perustoimintamme vuosittaisiin sisältöihin kuuluvat muun muassa:

  • Kulttuurikasvatussuunnitelmat ja kops-sisältöjen toteuttaminen
  • 6-vuotiaiden oma juhla Eskarifestarit
  • Lastenkulttuurifestivaali Pikkuprovinssi
  • Varhaiskasvatuksen Taiturin taidetoimintaan osallistuminen sekä kasvattajien ja opettajien koulutukset
  • Lastenkulttuuria edistävät hankkeet ja projektit
  • Lisäksi olemme mukana Harkku – Seinäjoen harrastamisen mallissa, jonka koordinaattori sekä Harkku-etsivä työskentelevät keskuksessamme.

Keskeisiä toimintatapojamme ovat musiikintekotyöpajat ja musiikin harrastamisen tukeminen, taiteenharrastajien kohtauttaminen ja innostaminen, sirkustyöpajat ja sirkustoiminnan edistäminen, monitaiteiset projektit, erityisryhmien parissa työskentely, esiintymistilaisuudet nuorille, taide- ja kulttuurisisältöisten menetelmäoppaiden julkaisu- ja vinkkaustoiminta sekä laaja opetusmateriaalipankki kotisivuilla.

Louhimon toimitilat sijaitsevat Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa Seinäjoen keskustan tuntumassa. Suurin osa sisällöistä toteutuu kuitenkin toiminta-alueen kouluissa, varhaiskasvatusyksiköissä, tapahtumissa ja työpajoissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lastenkulttuurikeskus Louhimo on osa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluita ja kuuluu sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaan. Louhimon toimintaa ovat lastenkulttuuripalvelut sekä kulttuurikasvatuspalvelut. Toiminta on lähtökohtaisesti käyttäjille avointa ja maksutonta. Louhimon toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Louhimon toiminta-alueen kunnat.

Louhimo on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsenistä. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Louhimo on perustettu vuonna 2006. Keskus täytti 15 vuotta vuonna 2021. Louhimo on palkittu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä Lapsenpäivä-palkinnolla vuonna 2016. Palkinto myönnetään vuosittain yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen edistämiseksi.