TAIDE LÄHTEE KASISTA!

SKR_TaideTestaajat_tunnus_orig_musta_fin_CMYKSuomen lastenkulttuurikeskusten liitto hallinnoi Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta valtakunnallisena asiantuntijaorganisaationa, jolla on nuortenkulttuuriin liittyvä sisällöllinen ja käytännön tason osaaminen. Yhteistyö Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin kanssa mahdollistaa jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taide-elämystä, jotka Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sitoo osaksi koulujen kulttuurikasvatusta. Vuosina 2016-2020 toteutettava suurhanke vie kolmen vuoden aikana lähes 200 000 nuorta ja opettajaan elämykselliselle vierailulle yhteen paikalliseen ja toiseen valtakunnalliseen taidelaitokseen.

Liiton tavoitteena hankkeen koordinoinnissa on vahvistaa nuorten polkua taiteen äärelle ja tarjota työkaluja kokemuksen jäsentämiseen koulu- ja taidelaitosyhteistyön avulla.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koko maan kattava jäsenverkosto osallistuu suurhankkeen alueelliseen toteuttamiseen ja vastaa siitä, että taidekokemuksesta syntyy mielenkiintoinen ja laadukas kokonaisuus siihen osallistuville nuorille ja opettajille. Hankkeen aluekoordinaattorit aloittavat työnsä syksyllä 2016.

Hanke käynnistyy taidelaitoksille suunnatulla haulla, jossa toimijat voivat tarjota omia nuorille suunnattuja kokonaisuuksiaan. Taidelaitosten valinnassa painottuvat nuorten näkökulman huomioiminen ja heille suunnatun yleisötyön laatu ja mielenkiintoisuus. Taidelaitosten hakuperiaatteisiin ja -ohjeisiin voi tarkemmin tutustua hankkeen kotisivuilla www.taidetestaajat.fi tai www.konsttestarna.fi

Taidetestaajat-hankkeessa dokumentoitavat nuorten taidekokemukset 100-vuotiaassa Suomessa luovat pohjaa tulevaisuuden kulttuuripalveluiden rakentamiselle.