Harkkutoiminnassa kuullaan lasten ja nuorten harrastustoiveet

Seinäjoen harrastamisen mallin Harkku-toiminta on alkanut. Koulupäivien yhteydessä tapahtuvaan maksuttomaan harrastustoimintaan on ilmoittautunut jo satoja lapsia. Seinäjoella mm. parkourataan, sirkustellaan, tanssitaan, taiteillaan, kehitetään lasten omaa luovaa taiteellista ilmaisua arkkitehtuurin keinoin ja urheillaan eri lajien parissa lasten toiveiden pohjalta.

Harkku tarjoaa mielekästä ja maksutonta tekemistä koulupäivän yhteyteen lapsille, nostaa lasten itsetuntoa ja -tuntemusta sekä kehittää sosiaalisia suhteita.Seinäjoen kaupungin harrastamisen malli Harkussa on mukana 21 koulua, toteutetaan yli 50 viikoittaista eri kokonaisuutta ja lähdes 1500 kokoontumiskertaa lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Harkku-toimintaan kuuluu kouluilla viikoittain toteutuvaa kerho- ja työpajamuotoista toimintaa. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Harkkuja ohjaavat eri alojen asiantuntijat sekä kokeneet ohjaus- ja opetustyön ammattilaiset.

Seinäjoella on kaupungin kokoon nähden tarjolla runsaasti eri harrastusmahdollisuuksia. Harkku-toiminta on löytänyt luontevan paikkansa tarjonnan joukossa. ”Harkut toteutetaan lasten omilla kouluilla heti koulupäivien jälkeen, joten harrastuksen pariin ei tarvitse erikseen lähteä. Toiminnassa on myös onnistuttu mahdollistamaan harrastus monille, jotka eivät vielä ole harrastaneet mitään”, toteaa koordinaattori Raija Lambacka.

Harkussa tarjottavat toiminnat on valittu koulu- ja luokkakohtaisin kyselyin sekä valtakunnallisesta koululaiskyselystä saatujen tulosten, sekä etsivän harrastustoiminnan eri menetelmillä lasten kuulemisen pohjalta. Harkku on Seinäjoen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteinen ponnistus ja sitä hallinnoi Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurikeskus Louhimo. Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan tarvelähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä kaupungin koulujen kanssa. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Seinäjoen harrastamisen mallin Harkku-toiminta on alkanut. Koulupäivien yhteydessä tapahtuvaan maksuttomaan harrastustoimintaan on ilmoittautunut jo satoja lapsia. Seinäjoella mm. parkourataan, sirkustellaan, tanssitaan, taiteillaan, kehitetään lasten omaa luovaa taiteellista ilmaisua arkkitehtuurin keinoin ja urheillaan eri lajien parissa lasten toiveiden pohjalta.

Harkku tarjoaa mielekästä ja maksutonta tekemistä koulupäivän yhteyteen lapsille, nostaa lasten itsetuntoa ja -tuntemusta sekä kehittää sosiaalisia suhteita.Seinäjoen kaupungin harrastamisen malli Harkussa on mukana 21 koulua, toteutetaan yli 50 viikoittaista eri kokonaisuutta ja lähdes 1500 kokoontumiskertaa lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Harkku-toimintaan kuuluu kouluilla viikoittain toteutuvaa kerho- ja työpajamuotoista toimintaa. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Harkkuja ohjaavat eri alojen asiantuntijat sekä kokeneet ohjaus- ja opetustyön ammattilaiset.

Seinäjoella on kaupungin kokoon nähden tarjolla runsaasti eri harrastusmahdollisuuksia. Harkku-toiminta on löytänyt luontevan paikkansa tarjonnan joukossa. ”Harkut toteutetaan lasten omilla kouluilla heti koulupäivien jälkeen, joten harrastuksen pariin ei tarvitse erikseen lähteä. Toiminnassa on myös onnistuttu mahdollistamaan harrastus monille, jotka eivät vielä ole harrastaneet mitään”, toteaa koordinaattori Raija Lambacka.

Harkussa tarjottavat toiminnat on valittu koulu- ja luokkakohtaisin kyselyin sekä valtakunnallisesta koululaiskyselystä saatujen tulosten, sekä etsivän harrastustoiminnan eri menetelmillä lasten kuulemisen pohjalta.

Harkku on Seinäjoen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteinen ponnistus ja sitä hallinnoi Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurikeskus Louhimo. Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan tarvelähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä kaupungin koulujen kanssa. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätiedot:
Raija Lambacka
Koordinaattori
Harrastamisen Seinäjoen malli – Harkku
raija.lambacka@seinajoki.fi
0447541899