Eskarifestarit kutsuu esikoululaiset taiteen äärelle

Lastenkulttuurikeskus Louhimo käynnistää viidettätoista kertaa suurta suosiota keränneet Eskarifestarit 11. – 22.3. kaksitoistapäivää kestävät Eskarifestarit järjestetään Seinäjoella, Kurikassa ja Ilmajoella tavoittaen yhteensä noin 1100 esikoululaista. Kaupunkien varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä järjestettävässä festivaalissa lapset pääsevät esitystapahtuman aikana kokemaan ja tekemään taidetta osallistumalla kolmeen työpajaan sekä nauttimaan osallistavasta Turvallisuus Trion konserttista.

Eskarifestarit tutustuttaa lapset sirkuksen, rytmin sekä musiikin kiehtovaan maailmaan. Monitaiteellisen tapahtumakokonaisuuden lisäksi Eskarifestareihin on kuulunut perinteisesti varhaiskasvatusyksiköille lähetettävä ennakkotehtävä. Tämän vuoden tehtävänä on sanomalehtirumpukapulan valmistaminen, jota hyödynnetään tapahtuman rytmityöpajassa sekä itse Turvallisuus Trion konsertissa. Eskarifestarin työpajaohjaajina toimivat Louhimon Tanja Huuskonen, Jarkko Salo sekä Turvallisuus Trion Eveliina Uitto.

Eskarifestarit on osa Seinäjoen kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä, jossa taataan tietyt kulttuurisisällöt koskemaan koko kunnan tiettyä ikäryhmää. Eskarifestarit on Seinäjoella alkunsa saanut lastenkulttuurikonsepti ja jokakeväinen juhlan aihe. Kurikassa Eskarifestareita on toteutettu vuodesta 2018 ja Ilmajoella vuodesta 2017.