UTELIAS LUOKKA TEKEE MUSIIKKINÄYTELMÄÄN KAIKEN ITSE

Mitä saadaan aikaan, kun laitetaan kaksi neljättä luokkaa yhteen nippuun, jota opettaa molempien luokkien opettajat sekä lastenkulttuurikeskuksen taidekasvattaja? Ainakin Kivistön alakoululla Seinäjoella siitä syntyy yhteisopettajuuden tiimi, jossa kulttuuria ja taidetta integroidaan oppiaineisiin. Englannintunneilla on tehty omia rap-sanoituksia, ympäristöoppiin ja fysiikan ilmiöihin on syvennytty varjoteatterin kautta, maantietoa on opiskeltu tekemällä uutislähetyksiä ja kirjoista on tehty videotrailereita. Kaiken keskellä on jäänyt runsaasti aikaa myös musisointiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on koulun juhlissa soineet oppilaiden itse säveltämät ja sanoittamat kappaleet sekä valmisteilla oleva musiikkinäytelmä.

Syksyn pienempien sisältöjen jälkeen Kivistössä lähdettiin oppilaiden ideoiden saattelemana työstämään musiikkinäytelmää. Sen rakentamisessa päästiin käyttämään oppilaiden omia ideoita siten, että jokainen pääsi toteuttamaan omaa mielenkiintonsa kohdetta. Ensin ideoitiin tarina, jonka jälkeen sävellettiin ja sanoitettiin musiikki. Neljäsluokkalaiset tekivät koko esityksen sisällöt itse aina musiikkikappaleista lavastukseen ja käsikirjoitukseen asti. Kaikki pääsivät tekemään sellaista aluetta, jossa on hyvä tai johon on halunnut syventyä. Tällä hetkellä käynnissä on ahkera harjoittelu sekä lavasteiden, tarpeiston ja äänitehosteiden suunnittelu ja valmistus. Ahkera luomistyö huipentuu toukokuun lopulla, kun musiikkinäytelmä Aasi ja kuukivien arvoitus saa ensi-iltansa.

Louhimon taidekasvattaja Miia Palomäki on toiminut tänä lukuvuonna neljänä päivänä viikossa luokanopettajien Juha-Pekka Alapartanen ja Anne-Maria Hakalan kanssa 4A- ja 4B-luokkien kasvattajana. Tiimiopettajuus tuottaa kolmen kasvattamisen ammattilaisen vahvuudet oppilaiden käyttöön. Louhimon lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kallion mukaan toiminta soveltuu hyvin sekä lastenkulttuurikeskuksen toiminnaksi että koulun normaaliksi toiminnaksi. Vastaisuudessa tällaista taidekasvattajan päivittäistä läsnäoloa Kallio näkisi mieluusti enemmänkin.

Toiminta on rahoitettu vain tälle lukuvuodelle kohdennetulla Opetus- ja kulttuuriministeriön Utelias Luokka –hankerahoituksella, joten luontevana kysymyksenä noussee esiin toiminnan laajempi käyttöönotto. ”Rahoituksen kohdentaminen on aina arvovalinta siitä, mitä nähdään tärkeäksi. En näkisi mitenkään mahdottomana, että lähitulevaisuudessa yhtenä ammattikuntana kouluilla toimisivat ryhmäkohtaiset taidekasvattajat,” toteaa lastenkulttuurikoordinaattori Kallio. Kivistön koulun rehtori Sirkku Hietanen näkee, että toiminnasta on ollut hyötyä kaikille lapsille. ”Luokkien toiminnallisuus ja monialainen oppiminen on kehittynyt, myös tuen tarpeessa olevat lapset ovat saaneet tarvitsemaansa tukea,” Hietanen sanoo.

Lisätietoja musiikkinäytelmästä:

Miia Palomäki

Taidekasvattaja/ Utelias Luokka Seinäjoki –pilotti

miia.palomaki@seinajoki.fi, 044-7541899

Lisätietoja Uteliaasta Luokasta:

Tuomo Kallio

Lastenkulttuurikoordinaattori, Louhimo

tuomo.kallio@seinajoki.fi, 040-7748564