TURVALLISEN TYÖPAJA- JA KERHOTOIMINNAN KÄYTÄNTÖJÄ

Louhimon syksy on käynnistynyt työpajojen, kerhotoiminnan sekä hankkeiden merkeissä poikkeusolot huomioiden. Huomioimme kaikessa työpaja- ja kerhotoiminnassamme voimassa olevat viranomaisohjeet. Kouluilla sekä varhaiskasvatuksessa toteutettavassa työpaja- ja kerhotoiminnassa toimimme perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen voimassaolevien toimintaohjeiden pohjalta.

Työpajatoimintamme toteutetaan syksyllä 2020 osallistujamääriltään pienemmissä ryhmissä tai yhdelle luokalle kerrallaan. Kouluilla järjestettävä kerhotoiminta toteutetaan siten, että kerhoon voi ilmoittautua osallistujia enintään kahdesta eri luokasta ryhmien sekoittumisen estämiseksi. Useimpiin sisältöihin on ennakkoilmoittautuminen, ja osa toiminnastamme saatetaan järjestää etäohjauksena.
Louhimon ohjaajat ja koordinaattorit (MaaMa-, Taidetestaajat- ja Omakerho-hankkeet) sopivat tapauskohtaisista työpaja- ja kerhokäytännöistä koulujen, varahaiskasvatusyksiköiden sekä muiden vierailukohteiden kanssa etukäteen erikseen.

Työpaja- ja kerhotoimintaan osallistumisessa pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita:

*Älä osallistu toimintaan, jos sinulla on hengitystieoireita tai olet sairaana.

*Pese tai desinfioi kädet ennen sekä jälkeen työpaja- ja kerhotoimintaan osallistumisen.

*Pidä mahdollisuuksien mukaan turvaväli muihin osallistujiin sekä ohjaajiin. Toiminta toteutetaan ja ohjataan poikkeusolojen aikana lähikontakteja välttäen.

*Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.

*Käytä vain ohjaajan sinulle osoittamia omia työvälineitä pajan/kerhon aikana. Puhdista välineistö ohjaajan ohjeiden mukaisesti toiminnan päättyessä.

Ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja tilannetta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tartuntatilanteen edetessä. Lisätietoa työpaja- ja kerhoturvallisuudesta saat Louhimon henkilökunnalta.