Avainsana-arkisto: koulut

Neljänhenkinen ENKEL-yhtye esiintyy Etnogaalassa

PALKITTU ENKEL-YHTYE DIGIKEIKALLE ETELÄ-POHJANMAAN YLÄKOULUIHIN

Viisitoistavuotias Louhimo juhlii syksyn aikana juhlavuottaan herkän ja hersyvän pelimannityttöbändi ENKELin kanssa. Louhimo tarjoaa ENKEL-yhtyeen kanssa kaikille Etelä-Pohjanmaan maakunnan 9.-luokkalaisille mahdollisuuden osallistua konserttielämykseen, ja keskustella muusikoiden kanssa kokemuksesta sen jälkeen.

Digikeikan tavoitteena on lisätä lastenkulttuurin saavutettavuutta, sekä tutkia lastenkulttuurikeskuksen ja taiteen tekijöiden yhteistyötä maakunnassa. Kaikille Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhdeksännen luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua ENKEL-yhtyeen Kalevan Navetan soittotila Kammiossa syyskuussa taltioituun konserttiin. Konsertin tueksi on tarjolla Louhimon ja yhtyeen ideoima kokemusta syventävä etätuokio. Tuokion aikana oppilaat voivat esimerkiksi kysyä yhtyeen jäseniltä esiin nousseita kysymyksiä. Tallenne lähetetään yläkouluihin viikolla 41.

ENKELin jäsenille erilaiset etäyhteyksin toteutettavat työskentelymallit niin konsertoinnin kuin muunkin bänditoiminnan osalta ovat viime aikoina tulleet tutuiksi. Kouluille suunnattu konserttitallenne ja sen jälkeen tapahtuva etätuokio ovat yhtyeelle uudenlainen ja inspiroiva toimintatapa. “Digikeikka etätuokioineen antaa mahdollisuuden vuorovaikutteisuuteen yleisön kanssa. Tavoitteenamme on luoda keikan yhteyteen mahdollisimman helposti lähestyttävä keskustelutuokio, jonka aikana voimme kertoa esimerkiksi musiikkimme synnystä, musiikkiin liittyvistä urapoluista tai mistä tahansa nuoria kiinnostavasta seikasta ammattimuusikkojen elämässä”, kertoo yhtyeen kantelisti Maija Pokela.

ENKEL-yhtyeessä soittavat Leija Lautamaja, Miia Palomäki, Maija Pokela sekä Iida Savolainen. Yhtye on julkaissut kaksi albumia, joista molemmat on valittu Vuoden kansanmusiikkilevyiksi. Lisäksi yhtye on valittu vuonna 2019 Vuoden yhtyeeksi Kaustinen Folk Music Festivalilla. Kokonaisuuden mahdollistajana toimii Louhimon ja Etelä-Pohjanmaan liiton yhteistyössä toteuttama MaaMa – Maakunnalliset Mahdollisuudet 2021 –hanke. Digikeikka-kokonaisuuden taiteellista työskentelyä mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston apuraha yhtyeen jäsenille.

Lastenkulttuurikeskus Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Louhimon toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. “Digitaaliset toteutukset tarjoavat tasa-arvoisia mahdollisuuksia viedä sisältöä maantieteellisesti laajalle alueelle, lähelle lasta ja nuorta”, tiivistää Laura Buckman.

Lisätietoa Digikeikasta:

Laura Buckman
Koordinaattori / MaaMa 2021
laura.buckman@seinajoki.fi
0503590037

Miia Palomäki
ENKEL-yhtye, muusikko, musiikin maisteri
contact.enkel@gmail.com
0443539827

Lapsia taidegrafiikkatyöpajassa

HARKKU-TOIMINNASSA KUULLAAN LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTOIVEET

Seinäjoen harrastamisen mallin Harkku-toiminta on alkanut. Koulupäivien aikana tapahtuvaan maksuttomaan harrastustoimintaan on ilmoittautunut jo satoja lapsia. Seinäjoella mm. parkourataan, sirkustellaan, tanssitaan, taiteillaan ja urheillaan eri lajien parissa lasten toiveiden pohjalta.

Harkun tarjoaa mielekästä ja maksutonta tekemistä koulupäivän yhteyteen lapsille, nostaa lasten itsetuntoa ja -tuntemusta sekä kehittää sosiaalisia suhteita. Seinäjoen kaupungin harrastamisen malli Harkussa on mukana 19 koulua, joista 17 ovat alakouluja, yksi yhtenäiskoulu sekä yksi yläkoulu. Syksyn 2021 aikana Seinäjoella käynnistyneessä harrastamisen Suomen mallin hankkeessa kehitetään erityisesti etsivän harrastustoiminnan konseptia. ”Tavoitteena on kehittää ja monimuotoistaa käsitystä harrastamisesta yhdessä lasten ja nuorten kanssa”, kommentoi Harkku-toiminnan koordinaattori Raija Lambacka.

Harkku-toimintaan kuuluu kouluilla viikoittain toteutuvaa kerhomuotoista toimintaa. Kohderyhmänä ovat kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Harkkuja ohjaavat eri alojen asiantuntijat sekä kokeneet ohjaus- ja opetustyön ammattilaiset. Seinäjoen mallissa työskentelee koordinaattori ja harrastustoiminnan Harkku-etsivä, joka jalkautuu kouluille kohtaamaan oppilaita, kuulemaan palautetta sekä lasten ja nuorten omia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti sellaisten lasten ja nuorten tavoittamiseen, jotka eivät ole löytäneet mielekästä harrastusta. Harkun monialaisessa yhteistyössä etsitään myös keinoja tukea lasten ja nuorten omaehtoista harrastamista.

Seinäjoella on kaupungin kokoon nähden tarjolla runsaasti eri harrastusmahdollisuuksia. Harkku-toiminnan kautta halutaan huomioida eri puolilla kaupunkia sijaitsevia kouluja ja niiden lähialueiden erityispiirteitä, yhteistyötä iltapäivätoiminnan kanssa sekä aja- ja yläkoulun nivelvaiheen yhteistyön mahdollisuutta harrastustoiminnan tukemisessa. Harkussa tarjottavat toiminnat on valittu valtakunnallisen koululaiskyselystä saatujen tulosten, sekä Harkku-etsivän eri menetelmillä lasten kuulemisen pohjalta koulukohtaisesti. ”Lapset pääsevät itse kertomaan, mitä harrastaminen ja mielekäs vapaa-ajan viettäminen heille tarkoittaa”, summaa kouluilla lapsia ja nuoria kohtaava Harkku-etsivä Jenni Packalén.

Seinäjoki oli jo viime vuonna mukana Harrastamisen Suomen mallin pilotointivaiheessa. Tällöin kouluja oli mukana seitsemän. Kauden 2021-2022 Harkun toisessa vaiheessa toteutetaan yhteensä 57 eri Harkku-kokonaisuutta ja ohjauskertoja lapsille on luvassa lähes 1700 kpl.

Harkku –hanke on Seinäjoen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteinen ja sitä hallinnoi Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden Lastenkulttuurikeskus Louhimo. Harrastamisen Suomen mallia toteutetaan tarvelähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä kaupungin koulujen kerhosisältöjen tuottajien kanssa. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Myönnetty valtionavustus lukuvuodelle 2021-2022 on 135 000 euroa.

Lisätiedot:
Raija Lambacka
Harkku – Seinäjoen harrastamisen mallin koordinaattori
raija.lambacka@seinajoki.fi
puh. 044 7541899

Jenni Packalén
Harkku-etsivä
jenni.packalen@seinajoki.fi
puh. 044 7541750