SEINÄJOELLA VALTAKUNNALLISESTI SUURIN LASTENKULTTUURIN KÄRKIHANKEAVUSTUS

Seinäjoki kahmi valtakunnallisesti suurimman rahoituksen hallitusohjelman taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvästä lastenkulttuurin kärkihankkeesta. Lastenkulttuurikeskus Louhimon valmisteleman Omakerho-hankkeen avulla lisätään taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttamaa kerhotoimintaa koulupäivän aikana. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä peruskoululaisten tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harrastustunneilla koulupäivän yhteydessä.

Syksyllä käynnistyvän lastenkulttuurin rahoituksen pariin pääsi Etelä-Pohjanmaalta Louhimon toiminta-alueen kunnat Seinäjoki, Kurikka ja Ilmajoki. Avustusten taustalla on ministeriön alkuvuodesta järjestämä valtakunnallinen koululaiskysely, jossa selvitettiin lasten kiinnostusta eri taiteen ja kulttuurin aloihin. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan hakemuksien myöntöpäätöksissä huomioitiin lasten toiveiden näkyminen.

Louhimon projektisihteeri Tuomo Kallion mielestä hankkeella on hyvät mahdollisuudet saada aikaan vaikuttavaa toimintaa: ”Tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä omien olemassa olevien toimijoiden kanssa, mutta myös luoda uutta työllistäen taide- kulttuurialan ammattilaisia. Tärkeintä kerhosisällöissä on tietenkin lasten kuuleminen.”