KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

OMAKERHO
Louhimo käynnisti syksyllä 2016 Omakerho-hankkeen, jossa järjestetään taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan peruskouluilla koulupäivän yhteyteen. Kerhot toteutetaan lasten omilla kouluilla tai vaihtoehtoisesti kävelymatkan päässä kouluilta. 

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta ja parannetaan taide- ja kulttuuriharrastusten tasavertaista saavutettavuutta. Hankkeen rahoittajina toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä osallistuvat kunnat.

Kerhonohjaajina toimii taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia. Sisältöjen valinnassa on otettu huomioon koululaisten toiveet. Kerhoaihevalikoimaan kuuluvat musiikki, sirkus, ilmaisutaito, kuvataide, valokuvaus, kädentaidot, sanataide ja kulttuuriperintökasvatus. Lukuvuonna 2017-2018 hankkeen alla toimii noin 50 kerhoa 32 eri koululla. Kerhot ovat osallistujille maksuttomia ja toimivat viikoittain peruskoulujen työpäiväkalenterien puitteissa.


Lisätietoa hankkeesta:
Kerhokoordinaattori Karri Kallio
karri.kallio(at)seinajoki.fi
p. 044 418 1666

TAIDETESTAAJAT
Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke käynnistyi syksyllä 2016. Hanke on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittama. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton organisoima suurhanke mahdollistaa vuosina 2017–2020 jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 15–20 miljoonaa euroa.
Yksi taidelaitosvierailu suuntautuu nuoren omaan maakuntaan tai sen lähialueelle ja toinen pääkaupunkiseudulle. Etelä-Pohjanmaalla vierailukohteeksi lukuvuonna 2017–2018 on valittu Seinäjoen kaupunginteatteri sekä Red Nose Company, joka tarjoaa kiertävän teatteriesityksen. Pääkaupunkiseudun vierailukohteet ovat muun muassa teatteria, oopperaa, konsertteja ja taidemuseoita. Taidetestaajat kustantavat oppilaiden ja opettajien pääsyliput sekä matkakulut molempiin kohteisiin.
Taidelaitokset tuottavat taide- ja kulttuurielämyksen lisäksi nuorille suunnattua etukäteis- ja jälkityöskentelyn materiaalia, joilla syvennetään taiteenlajin ymmärrystä. Nuorille rakennetaan myös sosiaalisen median työkalu, jolla he voivat arvioida ja kuvata kokemaansa taide-elämystä. Lisäksi opettajille tuotetaan pedagogisia materiaaleja.
Kahdeksasluokkalaisia nuoria on vuositasolla noin 60 000 ja noin 2300 heistä asuu Etelä-Pohjanmaalla. Kolmen vuoden aikana hanke tavoittaa jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hanke on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.

Lisätietoa hankkeesta:
Elina Muotio
Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori
etela-pohjanmaa(at)taidetestaajat.fi
p. 044 418 1633