OMAKERHO TUO TAITEEN JA KULTTUURIN LASTEN LÄHELLE

Lastenkulttuurikeskus Louhimon pyörittämä Omakerho-toiminta on tuonut tärkeätä lisäystä alueen harrastustoimintaan. Lasten omilla kouluilla toteutettavaa taide- ja kulttuurisisältöistä kerhotoimintaa on pyöritetty syksystä 2016 lähtien. Kerhotoiminnan kolmena ensimmäisenä lukuvuotena kerhoja pyöri lukuvuoden aikana viisikymmentä. Tänä syksynä aikaisempaa pienempi valtiollinen rahoitus mahdollisti reilun parinkymmenen kerhon perustamisen.

Kerhotoiminnalle tuntuu olevan paljon kysyntää. ”Kerhot ovat täyttyneet osallistujista hyvin. Aivan kaikki halukkaat eivät ole silti mahtuneet mukaan,” toteaa Louhimon Omakerho-koordinaattori Ilkka Kivimäki. Toimintaa rahoittavalta opetus- ja kulttuuriministeriöltä on kuitenkin kuulunut positiivisia signaaleja jatkorahoituksen suhteen. Ministeriön budjetissa on tuleville vuosille varattu lastenkulttuuriin aikaisempaa enemmän rahoitusta. Kivimäki kertookin, että Omakerho-toiminnassa pyritään kevään 2020 aikana palauttamaan määrällisesti vähintään lukuvuoden 2016-2017 taso viikoittain pyörivissä kerhoissa. Tarjonta lisääntyisi siten, että kaikille halukkaille löytyisi tilaisuus osallistua omien toiveidensa mukaiseen kerhoon.

Aiempiin lukuvuosiin verraten kerhojen vähäisempi määrä ei kuitenkaan kerro kokonaisuudessaan toiminnassa saavutettavien lasten määrää. Syksyn toiminnassa toteutetaan myös Seinäjoen Kivistön koululla lukuvuonna 2018-2019 Utelias Luokka –hankkeessa kehitettyjä sisältöjä. Kivistön koululla integroitiin kulttuuria ja taidetta osaksi koulun normaalia opetusta. Koululla kehitettyjä toimintamalleja kierrätetään syksyn aikana Louhimon toiminta-alueen muilla kouluilla. Ensivaiheessa kiertävät työpajat toteutetaan Ilmajoen Herralan, Ahonkylän ja Palonkylän neljäsluokkalaisille. Louhimon taidekasvattajat käyvät peräkkäisinä viikkoina vetämässä oppilaille kaksi 45 minuutin työpajaa. Täten kolmen koulun jokainen neljäsluokkalainen pääsee osallistumaan neljään taidesisältöiseen työpajaan osana koulunsa normaalia opetusta.

Omakerho-toiminta on todettu laadukkaaksi alueellisen tason lisäksi myös valtakunnallisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä on, että Suomen valtio esitteli Omakerho-toimintaa EU:n puheenjohtajakautensa kulttuurikonferenssissa heinäkuussa 2019. Seminaarin aiheena oli Culture for Democratic and Sustainable Europe. ”Seinäjoki on monessa valtakunnallisessa mittauksessa ykköspaikalla. On hienoa, että tehdään myös niin hyvää lastenkulttuuria, että sitä kelpaa kansainvälisesti esitellä”, Kivimäki päättää.

Omakerho – taide- ja kulttuuriaiheista kerhotoimintaa lähellä lasta

Omakerho on taide- ja kulttuuriaiheista kerhotoimintaa. Sisällöt tuodaan lähelle lasta, omaan kouluun tai kävelymatkan päähän koululta. Kerhot ovat sekä osallistujille että kouluille maksuttomia ja toimivat viikoittain peruskoulujen työjärjestyksen puitteissa. Kerhojen sisällöissä huomioidaan lasten toiveiden lisäksi alueellinen tarjonta. Tällä hetkellä kerhoissa toteutetaan musiikkia, sirkusta, ilmaisutaitoa, elokuvan tekoa, kädentaitoja, sanataidetta ja arkkitehtuuria.

Kerhotoimintaan voi lähteä mukaan ilman aikaisempaa kokemusta tai täydentämään omaa kiinnostustaan. Kerhoon ei ole pääsykokeita ja sisällöt räätälöidään ryhmän aikaisemman osaamisen sekä kiinnostusten kohteiden mukaan. Viikoittain kokoontuva kerhotoiminta mahdollistaa tavoitteellisen harrastamisen. Kerhonohjaajina toimii lastenkulttuurikeskus Louhimon taidekasvattajia, jotka ovat taide- ja kulttuurialojen ammattilaisia

Kuva: Karri Kallio

Lisätietoja:
Ilkka Kivimäki
Kerhokoordinaattori/Omakerho-hanke
Lastenkulttuurikeskus Louhimo
www.Louhimo.com
Ilkka.Kivimaki@seinajoki.fi
044-4181666