OMAKERHO-TOIMINTA KÄYNNISTYI POIKKEUSOLOT HUOMIOIDEN

Omakerho-hankkeen viides lukuvuosi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin poikkeusolojen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Tietyt rajoitteet toivat kuitenkin haasteita, mutta kerhotoimintaa on saatu järjestymään onnistuneesti alkaneelle lukuvuodelle. Alkaneet ryhmät ovat täyttyneet ja ilmoittautumisia kerhoihin on tullut tilanteeseen nähden hyvin. Rahoitusta Omakerho-hankkeelle on tänä vuonna saatu enemmän edelliseen vuoteen verraten, joten toimintaa on voitu tarjota laajemmin kuin viime vuonna.

Lukuvuoden kerhoaiheita ovat mm. musiikki, sirkus, kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide. Myös ohjaajien kohdalla tilanne on ollut hyvä ja kerhoihin on onnistuttu saamaan ammattitaitoisia, alansa osaavia ohjaajia. Tällä hetkellä suuri osa Omakerhoista on käynnissä ja lisää on tulossa. Lisäksi periodiluonteisia taidetyöpajoja toteutetaan läpi lukuvuoden.

Omakerho tarjoaa maksuttomia taide- ja kulttuurisisältöisiä kerhoja sekä taidetyöpajoja Seinäjoen ja Ilmajoen peruskoululaisille. Toiminta toteutetaan poikkeusolot huomioiden, turvallisuus- ja hygieniarajoituksiin kiinnitetään erityistä huomiota.