NELJÄSLUOKKALAISET KULTTUURIMATKALLE ELEKTRONISEN MUSIIKIN TAHDISSA

Seinäjoen alakoulujen neljäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan elektronisen musiikin tekemiseen, kun Louhimo aloittaa GarageBand-työpajakiertueen marraskuussa. Lastenkulttuurikeskus Louhimon työpajassa oppilaat luovat musiikkia iPadeillä toimivan GarageBand-ohjelmiston rumpukoneiden, syntetisaattoreiden, looppien ja samplejen avulla.

Matalan kynnyksen työpaja ei vaadi osallistujilta aiempaa kokemusta. ”Oppilaalle opetetaan ensin laitteiston käyttö, jonka jälkeen heille annetaan vapaat kädet itsensä ilmaisuun sävellysprosessissa”, kertoo työpajan ohjaaja Samuli Kukkola. Työpajat saivat viime vuonna kiitosta lapsilta ja opettajilta. Myös tänä vuonna koulut ovat lähteneet innokkaasti mukaan.

Louhimon kokemuksien mukaan musiikinteko-ohjelman tablettisovellus on ollut neljäsluokkalaisille helposti lähestyttävä. Omaa kappaletta rakentaessa hahmottuu samalla millaisista osatekijöistä kappaleet populaarimusiikissa yleisesti rakentuvat. Monet samat lainalaisuudet pätevät niin elektronisessa musiikinteossa kuin bändikokoonpanolle kohdennetussa sävellystyössä.

GarageBand-työpajat ovat osa Seinäjoen kulttuuripalveluiden järjestämää koulujen Kulttuurimatkaa, joka tarjoaa kaikille kaupungin perusopetuksen 0–9 vuosiluokkien oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.

GarageBand-työpajoihin osallistuu tänä vuonna yli 600 Seinäjoen alueen neljässluokkalaista.