MINISTERIÖN LAPSENPÄIVÄ-PALKINTO LOUHIMOLLE

louhimo_palkinto_470

 

 

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ojensi Lapsenpäivä-palkinnon tänä vuonna Louhimolle. Pohjalaisen osaamisen palkitsemista täydentää Louhimon sisarkeskus, Vaasasta käsin toimiva Bark, joka on tunnustuksen toisena saajana.

Palkinnon myöntäminen osuu Louhimon osalta keskuksen kymmenennelle toimintavuodelle. Lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kallion mielestä palkinto on osoitus pitkäjänteisestä työstä ja Seinäjoen kaupungin määrätietoisesta panostuksesta lastenkulttuuriin.

– Otamme palkinnon vastaan iloisin mielin. Louhimon katse on jo tulevissa kymmenissä vuosissa. Pyrimme jatkossakin tuomaan taiteen ja kulttuurin mahdollisimman monen lapsen ja nuoren saataville, Kallio toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsenpäivä-palkinto myönnetään vuosittain yhteisölle, joka on tehnyt merkittävää työtä lasten taideharrastuksen edistämiseksi. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Myöntöperusteet tukevat hyvin Louhimon toiminta-ajatusta tehdä lasten kanssa taidetta ja kulttuuria sekä tuottaa heille laadukkaita palveluita. Louhimo tulee käyttämään palkinnon taide- ja kulttuurisisältöisiin työpajoihin toiminta-alueellaan Seinäjoella, Kurikassa ja Ilmajoella.

Lapsenpäivä-palkintojen perustelut:

Lastenkulttuurikeskus Louhimo ja lastenkulttuuriverkosto Bark ovat lastenkulttuurin vetureita Pohjanmaalla. Louhimo on Seinäjoen kulttuuripalveluiden alla toimiva musiikkiin erikoistunut lastenkulttuurikeskus ja Bark Pohjanmaan maakunnassa toimiva kulttuuriperinnön ja historian elävöittämiseen erikoistunut lastenkulttuuriverkosto. Louhimon ja Barkin toiminnassa on mukana 19 kuntaa.

Louhimon ja Barkin ansiosta alueelle on luotu rakenteet lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin harrastamiselle ja kokemiselle sekä kehitetty uusia malleja lasten harrastustoiminnan lisäämiseksi kouluissa iltapäivisin. Louhimon kulttuurikerhotarjottimelta lapset voivat itse valita, millaisiin taide- ja kulttuurisisältöihin he haluavat osallistua koulupäivän yhteydessä.

Molempien keskuksien toiminta on laajentunut muihin taiteen aloihin ja alueellisesti tavoittaen lisää lapsia ja nuoria. Keskuksien yhteistoiminnan ansiosta on pohjalaismaakunnissa huomattava määrä valmiina ja kehitteillä koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmia. Louhimo ja Bark ovat vaikuttaneet merkittävästi lastenkulttuurin arvostuksen nousuun alueella. Louhimo ja Bark kuuluvat uuteen Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon, joka on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys.

Lisätietoja:

Tuomo Kallio, lastenkulttuurikoordinaattori, Lastenkulttuurikeskus Louhimo, tuomo.kallio@seinajoki.fi, p. 040 774 8564
Iina Berden, Neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö, iina.berden@minedu.fi, p. +358 (0) 295 3 30069