LOUHIMON LAVAIN-PALKINTO TUPASVILLAN PERHETYÖLLE

Tupasvillan perhetyöntekijä Tuula Sivula vastaanotti Lavain-palkinnon Louhimon lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kalliolta. Kuva: Katariina Vestergård.

Lastenkulttuurikeskus Louhimo myöntää toista kertaa vuonna 2019 lanseeratun lastenkulttuurin kiertopalkinnon. Louhimon myöntämä Lavain on palkinto merkittävästä työstä lastenkulttuurin eteen. Palkinto myönnetään vuosittain lastenkulttuurin mahdollistajalle sekä lastenkulttuurin asemaa edistäneelle henkilölle. Louhimolaisten kokemuksen mukaan lastenkulttuurin avainhenkilöt voivat olla taustatekijöitä, joita ei yleisessä keskustelussa aina huomata. Kiertopalkinnon myötä on mahdollista nostaa esiin ainakin kerran vuodessa lastenkulttuurin merkittäviä rakentajia. Viime vuonna Lavain-palkinto myönnettiin lastenkulttuurin alueellisesta ja mm. kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvästä pitkäjänteisestä työstä Kurikan eläkkeelle jääneelle kulttuuripäällikölle Maija-Leena Rosténille.

Vuonna 2020 palkitsemishistorian toiseksi Lavain-palkinnon saajaksi on valittu Seinäjoen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Tupasvillan perhetyön vastaava perheohjaaja Päivi Tulisalo. Louhimon palkinnonjakotyöryhmä kävi keskusteluja ja päätyi valintaan yksimielisesti. Päivi Tulisalo on lähivuosien aikana toiminut merkittävänä yhteyshenkilönä Tupasvillan perhetyön ja Louhimon välisen yhteistyön rakentamisessa. Palkinnon myöntöä puoltaa Tulisalon toiminta ovien avaajana haastavassa elämäntilanteissa oleville lapsille ja lapsiperheille taiteen ja kulttuurin pariin. Tulisalo ja Tupasvillan henkilökunta ovat osallistuneet aktiivisesti kehittämisprojektiin, jonka tavoitteena on luoda pysyviä rakenteita kulttuuripalveluiden ja lapsiperheiden sosiaalityön palveluihin kuuluvan perhetyön välille. Rakenteiden luominen nopeasti vaihtuviin perhetyön sisältämiin tilanteisiin on haastavaa ja pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä. Tulisalo on osoittanut yhteistyössä vilpitöntä eteenpäin viemisen halua ja osallistunut Tupasvillan henkilökunnan kanssa muun muassa soveltavan taiteen koulutukseen. Taiteen soveltaviin menetelmiin tutustuminen ja taidekasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö lisäävät parhaimmillaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta lapsille ja perheille, joita saattaa olla haastava tavoittaa kulttuuripalveluiden tarjonnan pariin.

Tulisalon ja Tupasvillan perheohjauksen mahdollistaman yhteistyön kautta Louhimon taidekasvattajat ovat olleet sisällöntuottajina perheille suunnatuilla leireillä sekä tapahtumissa. Tämän lisäksi kehittämisprojektissa tuotetaan taidesisältöisiä ryhmätoimintoja musiikin ja sirkuksen alueilta, joita ohjaavat Louhimon ja Tupasvillan henkilökunta yhdessä. Päivi Känkäsen tutkimuksessa Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa osoitetaan lastensuojelun institutionaalisissa rakenteissa tarvittavan kontrollista vapaata tilaa. Tutkimuksen mukaan toiminnallinen tai taiteelliseen itseilmaisuun perustuva työskentely voi toimia merkittävänä keinona ilmaisukyvyn elävöittämiseen tunnemuistoja herättävällä tavalla. Louhimon näkemyksen mukaan yhteistyö Tupasvillan kanssa on tuottanut vastaavia kokemuksia.

Pitkäjänteisen työn vaikutukset ovat kertautuessaan merkittäviä sekä uusien toimintamuotojen kehittämisen että pysyvien rakenteiden luomisen kannalta. Tulisalo ja Tupasvillan henkilökunta ovat avarakatseisia ja sisukkaita suunnistaessaan yhdessä kohti uusia rakenteita alati muuttuvassa toimintaympäristössä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tueksi. ”Yhdessä tekemämme työ on hyvässä alussa ja pitkä linja tässä on tarkoitus luoda. Asioiden kehittymiseen vaaditaan sitoutumista ja avainasemassa olevien henkilöiden halu toimia ovien avaamisen toimintakulttuuria luoden. Tulisalo vastaavana perheohjaajana on toiminut esimerkillisesti juuri tässä asiassa”, toteaa Louhimon lastenkulttuurikoordintaattori Tuomo Kallio.

Lavain nimi muodostuu sanoista lastenkulttuurin avainhenkilö. Avaimen muotoinen teos on saarnista veistettyä eteläpohjalaista käsityötä. Avain symbolisoi ovien avaamisen lisäksi myös ratkaisukeskeisyyttä. Saarni materiaalina on lujaa, sitkeää ja kulutusta kestävää. Jalo lehtipuu viestii saajan jaloudesta, mitä louhimolaiset Tulisalonkin toiminnassa näkevät. Lavaimen on suunnitellut Louhimon taidekasvattaja Tanja Huuskonen ja käytännön toteutuksen on tehnyt muusikko ja kädentaitaja Marcus Hietanen. Palkinto luovutettiin Tupasvillan henkilökunnan työhyvinvointipäivän yhteydessä Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa kesäkuussa.