LOUHIMO MUUTTAA KALEVAN NAVETTAAN

Lastenkulttuurikeskus Louhimo muuttaa Rytmikorjaamolta Seinäjoen Itikanmäelle rakentuvaan kulttuurikeskus Kalevan Navettaan. Muutto täydentää kulttuurikeskuksen osaajajoukon entistä monialaisemmaksi. Ennen Louhimoa muutostaan Kalevan navettaan on ilmoittanut Seinäjoen taidehalli, Seinäjoen kulttuuripalveluiden kulttuuritoimisto, Taito Etelä-Pohjanmaa ry, Onnen Juurella, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö sekä Seinäjoen kansalaisopisto.
 
Louhimo aloitti toimintansa vuonna 2006 Rytmikorjaamon ensimmäisenä vuokralaisena, joten keskus on elänyt kiinteästi mukana paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämisessä. ”Paljon on lappuja lehtiötaululle liimailtu korjaamon kehittämisessä, nyt laput piirtävät nuolen kohti navettaa. Ensimmäisinä korjaamolaisina haluamme olla ensimmäisten joukossa myös navettahommissa”, maalailee Louhimon lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kallio.
 
Muutto uusiin tiloihin tapahtuu vuoden 2020 alkupuolella. Uusien tilojen kautta mahdollistuva uudenlainen lähiyhteistyö on jatkumoa musiikkiin erikoistuneen lastenkulttuurikeskuksen kehittämisestä entistä monitaiteisempaan suuntaan. Keskuksen toimintakärjet musiikki ja sirkus kohtaavat Kalevan navetassa muun käsillä tekemisen. Uudet tilat on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat aivan uudenlaisia lastenkulttuurisisältöjä, joihin voi osallistua matalalla kynnyksellä
 
Toimitilojen muutto ei kuitenkaan vaikuta keskuksen perustyöhön, joka tapahtuu jalkautuen sinne missä lapset luonnollisesti ovat. ”Kouluyhteistyö, leirit, avoimet työpajat ja tapahtumat muodostavat jatkossakin toiminnan selkärangan”, kertoo Kallio. Ensimmäisiä uusiin toimitiloihin siirrettäviä kokonaisuuksia tulee todennäköisesti olemaan aiemmin Rytmikorjaamolla toteutetut kaikille Seinäjoen esikoululaisille järjestettävät Eskarifestarit.
 
Myös nuorten bänditoiminnan rakenteet säilytetään. Rytmikorjaamolle Louhimon toiminnasta jää nuorten bändiharrastamisen mahdollistamiseen liittyvää toimintaa. Hyvä yhteistyö Seinäjoen elävän musiikin yhdistyksen kanssa jatkuu nuorille suunnatun bändikämpän ja yhdessä toteutettavien nuorten bändien ja artistien klubi-iltojen muodossa.
 
Kalevan navetan sisällönsuunnittelu on startannut toden teolla Seinäjoen kaupungin hallinnoiman Leader- hankkeen tuella. Historiallisen rakennuksen vaiheita halutaan muistaa myös rakennuksen uuden aikakauden kynnyksellä. Tarinoita ja muistoja Itikanmäen alueen historiasta voi tulla jakamaan kaikille avoimeen muistelupajaan 11.2.2019 klo 16-18 Apila-kirjaston Jaaksi-saliin.

Louhimon muutosta tietoa:
Tuomo Kallio, lastenkulttuurikoordinaattori
Lastenkulttuurikeskus Louhimo
Tuomo.kallio(at)seinajoki.fi, 040-7748564

Muistelupajoista lisätietoa:
Päivi Alaniska, projektikoordinaattori
Seinäjoen kaupunki|kulttuuripalvelut
paivi.alaniska(at)seinajoki.fi, 044 4181162