Avoin työpaikka -koristekuva

LOUHIMO HAKEE LASTENKULTTUURITUOTTAJAA

Seinäjoen kaupungin Lastenkulttuurikeskus Louhimo hakee lastenkulttuurituottajaa määräajaksi 13.8.–19.12.2021.

Lastenkulttuurituottaja vastaa Louhimon perustoimintaan kuuluvien taide- ja kulttuurisisältöisten työpaja- ja tapahtumakokonaisuuksien tuotannosta sekä viestinnästä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kouluilla toteutettavien työpajojen aikataulutus, tapahtumatuotannoissa yhteistyötahojen kontaktointi ja sisältöjen kokoaminen, viestintä sekä lastenkulttuurin yhteistoiminnallisissa, monialaisissa ryhmissä toimiminen. Tuotannollisen työn lisäksi työtehtäviin kuuluu musiikinohjauksen tehtäviä, eli taide- ja kulttuurisisältöisten työpajojen ohjausta yhdessä Louhimon taidekasvattajien kanssa.

Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Toiminta-alueeseen kuuluvat Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka. Osa toiminnasta toteutuu koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Louhimon toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. Toiminnan arvoissa tärkeänä kohtana on kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Vaikka toimintamme on usein aikuisten tuottamaa, se on ennen kaikkea lapsilähtöistä ja lasten ja nuorten omia taiteellisia tarpeita kunnioittavaa. Keskeisiä toimintatapojamme ovat musiikintekotyöpajat, innoittava bänditoiminta, taiteenharrastajien kohtauttaminen ja innostaminen, sirkustyöpajat, monitaiteiset projektit, erityisryhmien parissa työskentely, esiintymistilaisuudet nuorille, musiikkisisältöisten menetelmäoppaiden julkaisutoiminta sekä laaja opetusmateriaalipankki kotisivuilla.

Hakijalta odotamme:
– vahvaa kulttuurituotannon osaamista
– kykyä omaksua uusia asioita nopeasti ja innostua työstä
– erinomaista suullista ja kirjallista ulosantia
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä toimia osana monimuotoista työyhteisöä
– IT/AV-osaamista sekä viestinnän osaamista
– kokemusta taiteen tuottamisesta sekä lastenkulttuurin tuntemusta

Lisäksi odotamme:
– musiikin osaamista ja kokemusta ohjaus- ja opetustyöstä

Lastenkulttuurituottaja
Tehtäväkohtainen palkka: KVTES
Työ alkaa: 13.8.2021 tai sopimuksen mukaan
Työn edellyttämä koulutus / kokemus:
Soveltuva kulttuuri- tai taidealan tutkinto tai pitkäkestoisen toiminnan kautta syntynyt tehtävän vaativuuden edellyttämä käytännön tuotanto- ja taidealakohtainen kokemus.

Valitun on ennen paikan vastaanottamista esitettävä työnantajalle rikosrekisteriote. Työn tekemistä varten ajokortista ja mahdollisuudesta auton käyttöön on hyötyä. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Liitä hakemukseen CV sekä linkit mahdollisiin aiempiin taide- ja kulttuurialan projekteihisi. Jätä hakemuksesi Kuntarekryn kautta viimeistään 08.08.2021. Työavain 373391.

Lisätietoja 30.6. saakka sekä 5.8. jälkeen:
Tanja Huuskonen, vs. lastenkulttuurikoordinaattori
p. 044 4181273
tanja.huuskonen(at)seinajoki.fi