LOUHIMO EDISTÄÄ KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMIA

Perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan työkalu, joka parhaimmillaan takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea paikallista kulttuuria ja osallistua sen tekemiseen. Louhimo on mukana valtakunnallisessa Kulttuurivoltti-hankkeessa, jonka tavoitteena on saada kulttuurikasvatussuunnitelma yhä useampaan kuntaan.

Louhimo on yksi Kulttuurivoltin 17 alueellisen kehittämiskokeilun toteuttajista. Tavoitteena on tarjota omaa kulttuurikasvatussuunnitelmaansa työstävälle kunnalle mahdollisimman kattava ja monipuolinen tukimateriaali. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa tehdään ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuurilaitosten yhteistyönä. Suunnitelma pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

kuvassa Teemu Vuorela, kuvaaja Karri Kallio

kuvassa Teemu Vuorela, kuvaaja Karri Kallio

Louhimon Rakenna ja komppaa -kehitysprojektissa pureudutaan siihen, miten verkkomateriaali voi tukea koulun opetusta. Projektissa kasattiin ohjeet koulun tekniseen työhön cajon-laatikkorummun rakentamiseen sekä kuvattiin opetusvideo auttamaan soittimeen tutustumista. Ohjeet löytyvät kaikille vapaasti ladattavina Louhimon nettisivuilta. Projektisihteeri Tuomo Kallio kertoo idean paikallispilottiin lähteneen Kurikan Miedon koululta: ”Miedon koulun rehtorin Terhi Kantoniemen kanssa olemme tehneet säännöllisesti yhteistyötä. Tällä kertaa yhteistyöehdotuksesta tuli syöte, jonka lopputuotetta voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.”

Kulttuurivoltti-hanke toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön Lastenkulttuuripoliittista ohjelmaedotusta (2014). Hankkeen päätoteuttajat ovat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Lastenkulttuurikeskusten verkosto. Hankkeen pääyhteistyökumppaneita ovat Opetushallitus, Kuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus.