TAIDE- JA KULTTUURIPÄIVÄKOTI SAIMA

MEILLE TÄRKEÄÄ

Päiväkoti Saimassa lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja hän saa mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin sekä oppimiseen. Arvomaailma, joka painottaa lapsilähtöisyyttä, kulttuuria ja taiteita sekä toiminnallista yhteistyötä vanhempien kanssa, näkyy toiminnassamme ja vuorovaikutustilanteissamme. Annamme lapselle monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksista eri aistien välityksellä.
Kohtaamme lapsen yksilönä ja ainutlaatuisena persoonana. Tuemme hänen kasvuaan tasapainoiseksi, elämänmyönteiseksi ja leikkiväksi lapseksi. Tärkeintä lapselle on oppia rakastamaan itseään ainutlaatuisena ihmisenä.
Tuemme lapsen hyvän itsetunnon ja terveen minäkuvan vahvistumista. Autamme lasta tunnistamaan ja näyttämään tunteitaan sekä hyväksymään omat ja muiden tunteet. Tunteiden käsittely auttaa lasta rikkaisiin ja monipuolisiin vuorovaikutussuhteisiin niin lasten kuin aikuistenkin kanssa.

MEIDÄN POPPOO

Aiemmin olimme kaksi eri päiväkotia, Ylinen ja Yritys, mutta ystävystyimme niin, että yhdistyimme yhdeksi päiväkodiksi elokuussa 2015. Jatkoimme innokkaana taideprojekteja ja saimme vuonna 2019 nimeksemme Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saima. Toimimme Seinäjoen keskustan tuntumassa, lähellä Aalto-keskusta, joka on Alvar Aallon suunnittelema hallinto- ja kulttuurikeskus. Meillä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja hoitajia, ryhmäavustajia, keittiötyöntekijöitä, päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Saiman kotisivut.