SISÄLLÖT

TAITURIN MATKA

TAITURI MINISSÄ ELI TAITURI MINIMISSÄ

Varhaiskasvatusyksikön taituritiimiin kuuluu kustakin lapsiryhmästä yksi kasvattaja. Yksiköiden taituritiimit muodostavat varhaiskasvatuksen taituriverkoston. Taituritiimi kehittää ja toteuttaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa Taiturin taidetoimintaa. Taidetoiminnasta lähetetään lastenkulttuuripedagogille lyhyt kuvaus toimintavuoden lopussa. Taiturin taidetoimintaan kuuluvat draama, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi/liike ja visuaaliset taiteet.

Taiturin taideoppaat

Taiturin musaopas:
PDF-tiedosto: Taiturin musaopas
EPUB-tiedosto: Taiturin musaopas

Taiturin visuopas:
PDF-tiedosto: Taiturin visuopas
EPUB-tiedosto: Taiturin visuopas

Taiturin tanssiopas:
PDF-tiedosto: Taiturin tanssiopas
EPUB-tiedosto: Taiturin tanssiopas

Taiturin sanataideopas:
PDF-tiedosto: Taiturin sanataideopas
EPUB-tiedosto: Taiturin sanataideopas

Taiturin draamaopas:
PDF-tiedosto: Taiturin draamaopas
EPUB-tiedosto: Taiturin draamaopas

TAITURIN TARJOTIN

Taidetoiminta sisältää elämyksiä lapsille ja aikuisille – esityksiä, yleisötilaisuuksia, näyttelyitä, vierailuja taide- ja kulttuurilaitoksissa ja tapahtumia.

Mielikuvitusta rikastuttavat taidevierailut lasten, kasvattajien sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kanssa, antavat kaikille osallistujille yhteisen kokemuksen taiteesta ja kulttuurista.

Taituri järjestää kasvattajille erilaisia taiteen ja kulttuurin koulutuksia sekä keskusteluhetkiä taidekasvatuksen mahdollisuuksista.

 

TAITURIN LABORATORIO

Taituri etsii, kehittää ja tutkii uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia lasten hyvinvoinnin tukemiseen. Taiturin laboratoriossa, Taide- ja kulttuuripäiväkoti Saimassa, kehitetään ja kokeillaan lasten ja kasvattajien sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten yhteistyössä Taiturin uusia ideoita, menetelmiä ja syvennytään Taiturin arvomaailmaan ja toimintatapaan. Taiturin arvoja ovat kunnioitus, itsetuntemus, avoimet vuorovaikutussuhteet, kohtaaminen, läsnäolo ja kiireettömyys.