Agentit lastenkulttuurin palveluksessa on Etelä-Pohjanmaalla toteutettava lapsilähtöisen lastenkulttuuritoiminnan edistämishanke. Hankkeessa Louhimon palveluita tarjotaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toteuttamina eri kuntiin. Toiminnan tavoitteena on kehittää maakunnallisesti toimivaa lastenkulttuurikeskusta, joka toteuttaa sisältöjä tilaaja- ja lapsilähtöisyys huomioiden.

Agentit-toiminnan periaatteet ovat lastenkulttuuripalvelujen toteuttajien ammattitaito taiteen ja lastenkulttuurin parissa, lasten kuuleminen sekä kuntien toiveet toiminnasta. Agentit lastenkulttuurin palveluksessa tarjoaa ammattimaisesti toteutettua ja laadukasta taidetta ja kulttuuria laajasti lapsille ja nuorille. Lisäksi toiminta mahdollistaa lasten ja nuorten kanssa tehtävää taidetta ja kulttuuria sosioekonomisesta asemasta, asuinpaikasta tai koti- ja perhetilanteesta riippumatta. Agentit-toiminnan kautta Louhimo kehittyy vastaamaan maakunnassa vallitsevaan kysynnän ja tarjonnan monimuotoisuuteen.

Toiminnan rahoituksen mahdollistavat Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin erityisavustus, sekä mukana olevat kunnat.

Agentit-hankkeen koordinaattori aloittaa työssään 1.6.2022.