Maakunnalliset mahdollisuudet

Haetaan koordinaattoria MaaMa 2021 -hankkeeseen

Seinäjoen kaupungin Lastenkulttuurikeskus Louhimo hakee koordinaattoria MaaMa 2021 – Maakunnalliset mahdollisuudet -hankkeeseen. Tehtävä on määräaikainen 19.4.–19.12.2021. 

MaaMa 2021 – Maakunnalliset mahdollisuudet -hankkeessa edistetään lastenkulttuurin saavutettavuutta Etelä-Pohjanmaalla sekä kehitetään taide- ja kulttuurikasvatustyötä maakunnassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Seinäjoen kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut Lastenkulttuurikeskus Louhimo. Hanketta rahoittavat Taiteen edistämiskeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä toimintaan osallistuvat kunnat. Toiminta toteutuu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Koordinaattori vastaa MaaMa 2021 -hankkeen toteutumisesta. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluu hankkeeseen osallistuvien kuntien kontaktointi, taide- ja kulttuurisisältöisten työpajojen ja muiden sisältöjen suunnittelu, aikataulutus ja toteuttajien etsiminen, viestintä sekä hankkeen raportointi. Työtehtäviin kuuluu lisäksi taidekasvattajan tehtäviä, eli taide- ja kulttuurisisältöisten työpajojen sisältösuunnittelua ja ohjausta. 

Odotamme koordinaattorilta:
– vahvaa koordinaatio-osaamista
– kykyä omaksua uusia asioita nopeasti ja innostua työstä
– erinomaista kirjallista ja suullista ilmaisukykyä
– kokemusta hankehallinnollisista tehtävistä ja hankeraportoinnista
– taidekentän ja -toiminnan tuntemusta sekä kokemusta taiteen tuottamisesta
– lastenkulttuurin tuntemusta ja näkemystä lasten ja nuorten kanssa tehtävästä kehittämistyöstä
– IT/AV- ja viestintäosaamista
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä toimia osana monimuotoista työyhteisöä 

Taidekasvattajan työtehtävien osalta odotamme:
– pedagogista osaamista ja innostavaa otetta lasten ja nuorten taiteellisen ilmaisun ohjaamiseen
– jonkin taiteenalan osaamista ja kokemusta ohjaus- ja opetustyöstä

Työaika: 29,00 h / vko
Koeaika: 4 kk
Työ alkaa: 19.4.2021 tai sopimuksen mukaan
Työsuhteen kesto: 19.12.2021 saakka
Tehtäväkohtainen palkka: 2080,00 €/kk
Työn edellyttämä koulutus / kokemus: 
Soveltuva kulttuuri- tai taidealan tutkinto tai pitkäkestoisen toiminnan kautta syntynyt tehtävän vaativuuden edellyttämä käytännön koordinaatio- ja taidealakohtainen kokemus 

Valitun on ennen paikan vastaanottamista esitettävä työnantajalle rikosrekisteriote. Työn tekemistä varten ajokortista ja mahdollisuudesta auton käyttöön on hyötyä. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka. Haastattelut pidetään viikolla 1415 Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetalla tai etänä. Haastatteluprosessiin liittyy mahdollisesti ennakkotehtävä. 

Liitä hakemukseen CV sekä linkit mahdollisiin aiempiin taide- ja kulttuurialan projekteihisi. 

Jätä hakemuksesi Kuntarekryyn 8.4.2021 mennessä. Työavain 351402. 

Lisätietoja:
Tanja Huuskonen
vs.lastenkulttuurikoordinaattori
p. 044 4181273
tanja.huuskonen@seinajoki.fi 

Lapsi kuulokkeet päässä tabletin äärellä, jossa musiikintekosovellus auki.

Kuva: Katariina Vestergård