ELEKTRONISTA MUSIIKINTEKOA NELJÄSLUOKKALAISILLE

Louhimo aloittaa marraskuussa laajan elektronisen musiikin tekemiseen keskittyvän koulukiertueen. GarageBand-musiikinteko-ohjelman käyttöön tutustuttavan työpajan on määrä jouluun mennessä tavoittaa kaikki Seinäjoen alakoulujen neljäsluokkalaiset.

Työpajassa tutustutaan tablettimallin musiikinteko-ohjelmaan. Samalla jokainen työpajaan osallistuva neljäsluokkalainen saa kokemuksen oman musiikin tekemisestä. Työpajan tarkoituksena on valottaa lapsille heidän elämässään luonnollisena osana olevien käyttöliittymien mahdollisuuksia taiteellisen itseilmaisun välineenä.

GarageBand-työpaja on osa Seinäjoen kulttuuripalveluiden järjestämää koulujen Kulttuurimatkaa, jonka idea on tarjota kaikille kaupungin perusopetuksen 0–9 vuosiluokkien oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.