LOUHIMO
OPETUSMATERIAALI


1. Jakso/ perusteet/ E-kieli (pdf)
2. Jakso/ perussteet/ A-kieli (pdf)
3. Jakso/ perusteet/ D-kieli (pdf)
4. Jakso/ perusteet/ G-kieli (pdf)

Basson opetusvideot

1. Asennot
2. Soittoasento istuen, vasen käsi
3. Soittoasento, oikea käsi
4. Soittoasento seisten

Teoriavideot

Rytmi 1:
5. Syke ja pulssi
6. Tempo
7. Tahti
8. 4/4- osamerkki
9. 3/4- osamerkki
10. Nuottien nimet
11. Pyramidi 1
12. Aksentti
13. Kertaus
14. Piste ja kaari

Melodia 1:
15. Nuottiavain
16. Etumerkki
17. Sävelet

Basson:
18. Osat
19. Kielet ja virittäminen

Teoriaa melodia 2:
20. C duuri
21. C molli
22. A duuri
23. A molli

Asteikot
24. Sävelet 4 ensimmäisen nauhojen kohdalta puhe
25. Sävelet 4 ensimmäisen nauhojen kohdalta soitto
26. C- Duuri

Teoriaa Harmonia 1:
27. Intervallit priimistä oktaaviin
28. Intervallien laadut
29. Intervalli (sekunnit)
30. Intervalli (terssit)
31. Intervalli (kvartit)
32. Intervalli (kvintit)
33. Sointu
34. Kvinttiympyrän idea
35. Kvinttiympyrä
36. Asteet
37. Duurisävellajeja alennusmerkillä

Esimerkkikappaleet bassolla:
38. Beat 1
39. Beat 2
40. Rockbeat 1
41. Rockbeat 2

Teoriaa Rytmi 2:
42. Trioli
43. Pyramidi 2
44. Yhdentahdintoisto
45. Kahdentahdintoisto
46. Simile
47. Maalit

Esimerkkikappaleet jatkuu.
48. Shuffle 1
49. Shuffle 2
50. Trioli 1
51. Trioli 2
52. 3-4 osa

 

 

C-duuri ja a-molli (pdf) harjoitus1 mp3 harjoitus1 tausta mp3
G-duuri ja e-molli (pdf) harjoitus2 mp3 harjoitus2 tausta mp3
F-duuri ja d-molli (pdf)             harjoitus3 mp3 harjoitus3 tausta mp3
D-duuri ja H(B)-molli (pdf) harjoitus4 mp3 harjoitus4 tausta mp3
B-duuri ja g-molli (pdf)  harjoitus5 mp3 harjoitus5 tausta mp3
A-duuri ja fis-molli (pdf)            harjoitus6 mp3 harjoitus6 tausta mp3
Es-duuri ja c-molli (pdf) harjoitus7 mp3 harjoitus7 tausta mp3

Harjoituksia eri kielillä (pdf)

   

Kitaran opetusvideot                    
1. Soittoasento istuen / oikea käsi
2. Soittoasento vasen käsi
3. Soittoasento seisten

Teoriavideot               
Rytmi 1:
4. Syke ja pulssi
5. Tempo
6. Tahti
7. 4/4- osamerkki
8. 3/4- osamerkki
9. Nuottien nimet
10. Pyramidi 1
11. Aksentti
12. Kertaus
13. Piste ja kaari

Melodia 1:
14. Nuottiavain
15. Etumerkki
16. Sävelet

Kitaran:
17. Virittäminen
18. Osat
19. Kielet
20. Plektraote
21. Näppäilytekniikka

Teoriaa melodia 2:
22. Asteikot
23. C duuri
24. C molli
25. A duuri
26. A molli

Kitaran:
27. Sävelet 4 ekan nauhojen kohdalta
28. C- Duuri

Teoriaa Harmonia 1:
22. Intervallit priimistä oktaaviin
23. Intervallien laadut
24. Intervalli (sekunnit)
25. Intervalli (terssit)
26. Intervalli (kvartit)
27. Intervalli (kvintit)
28. Sointu
29. Kvinttiympyrän idea
30. Kvinttiympyrä
31. Asteet
32. Duurisävellajeja alennusmerkillä

Osat, äänet ja kielet:
33. Sormitus sointuhin
34. Soinnut esimerkkibiiseihin
35. Esimerkkikappaleiden  puhe
36. Beat 1
37. Beat 2
38. Rockbeat  puhe
39. Rockbeat

Teoriaa Rytmi 2:
40. Trioli
41. Pyramidi 2
42. Yhdentahdintoisto
43. Kahdentahdintoisto
44. Simile
45. Maalit

Esimerkkikappaleet kitaralla:
46. Shuffle 1
47. Shuffle 2
48. Trioli 1
49. Trioli 2
50. 3-4 osa

JOHDANTO 1 (pdf)
-Opi rumpusetin osat ja niiden merkintätavat nuottiviivastolla sekä peruskomppi

JOHDANTO 2 (pdf)
-Soittotavat- ja tekniikat (istuminen, kapulaote, bassorumputekniikat)

ROCK 1(pdf)
ROCK 2 (pdf)
-Opi yleisimmät ¼ ja 1/8 kompit, symbaaliaksentit, säestyssymbaalin käyttö sekä läjä pärähtäviä rockfillejä

TRIOLI (pdf)
-Opi triolikomppeja, niihin aksentteja sekä fillejä

Rumpujen opetusvideot

Asennot:

1. Istuma-asento
2. Kapula-ote 1
3. Kapula-ote 2

Rummusto

4. Virveli
5. Bassorumpu
6. Tomit
7. Lautaset
8. Soittovälineet

Kompit:

Ennen komppien soittamista kannattaa tsekata seuraavat teoriavideot:

Rytmi:
9. Syke ja pulssi
10. Tempo
11. Tahti
12. 4/4- osamerkki
13. 3/4- osamerkki
14. Nuottien nimet
15. Pyramidi 1
16. Aksentti
17. Kertaus

Kompit ja harjoitukset:
18. Beat 1
19. Beat 2
20. Beat 3
21. Hi-hat toiselle ja neljännelle iskulle jalalla
22. Komppia Hi- Hattiin + vaihto komppisymbaaliin
23. Hi-Hat avaus
24. Beat Filli 1
25. Beat filli 2
26. Kanttilyönti

Teoriavideot:

27. Trioli
28. Pyramidi 2
29.Piste ja kaari

Shuffle harjoituksia:
30. Shuffle selitys + komppi 1
31. Shuffle 1
32. Shuffle 2
33. Shuffle filli

Trioli harjoituksia:
34. Selitys
35. Triolikomppi 1
36. Triolikomppi 2
37. Triolikomppi 3
38. Triolifilli

3/4 harjoituksia:
39. Kolme neljäsosaa selitys
40. Kolme neljäsosaa bassorumpu, virveli
41. Kolme neljäsosaa filli
42. Kolme neljäsosaa sudeilla

Teoriavideot:
43. Yhdentahdintoisto
44. Kahdentahdintoisto
45. Simile
46. Maalit

Esimerkkibiisit:
47. Beat | esimerkkisoitto
48. Rock Beat | esimerkkisoitto
49. Shuffle
50. Trioli
51. Kolme neljäsosaa

1. Esittely
2. Käsien asento

Väliin teoriaa ennen soittamista

Teoriaa Rytmi 1:
3. Syke ja pulssi
4. Tempo
5. Tahti
6. 4/4- osamerkki
7. 3/4- osamerkki
8. Nuottien nimet
9. Pyramidi 1
10. Aksentti
11. Kertaus
12. Piste ja kaari

Teoriaa Melodia 1:
13. Nuottiavain
14. Etumerkki
15. Sävelet
16. Asteikot
17. C duuri
18. C molli
19. A duuri
20. A molli

Teoriaa Harmonia 1:
21. Intervallit priimistä oktaaviin
22. Intervallien laadut
23. Intervalli (sekunnit)
24. Intervalli (terssit)
25. Intervalli (kvartit)
26. Intervalli (kvintit)
27. Sointu
28. Kvinttiympyrän idea
29. Kvinttiympyrä
30. Asteet
31. Duurisävellajeja alennusmerkillä

Soittovideot koskettimilla:

32. C- Duuri
33. A- Duuri
34. Soinnut esimerkkibiiseihin
35. Säestys ja Komppaus

Esimerkkikappaleet:
36. Beat puhe
37. Beat 1
38. Beat 2
39. Rockbeat 1
40. Rockbeat 2

Teoriavideot Rytmi 2:
41. Trioli
42. Pyramidi 2
43. Yhdentahdintoisto
44. Kahdentahdintoisto
45. Simile
46. Maalit

Esimerkkikappaleet jatkuu:

47. Shuffle puhe
48. Shuffle 1
49. Shuffle 2
50. Trioli 1
51. Trioli 2
52. 3 /4 puhe
53. 3 /4

Opetusvideot

Muutama sana videoiden valmistumisprosessista tuottajan näkökulmasta.

Eri puolilla maailmaa on tuotettu useita musiikin opetusvideoita. Jokaisessa videossa on oma päämäärä ja pyrkimys, johon videoiden tekijät tuotoksellaan tähtäävät. Yhden videon päämäärä voi olla opetella soittamaan mahdollisimman monipuolisesti kaikkea mahdollista, toinen video voi keskittyä ainoastaan soittotekniikkaan, kolmas keskittyy jonkun tietyn tyylilajin opetteluun ja neljäs video voisi käydä läpi esimerkiksi musiikin historiaa.

Tuottamani videot keskittyy basson, kitaran, koskettimien ja rumpujen soittamisen perusasioihin aivan alkeista lähtien. Videot on jaoteltu kolmeen osaan ja jokaisessa osassa keskitytään yhteen osa-alueeseen kerrallaan. Osien nimet ovat 1) musiikin teoria, 2) soitinopetus 3) bändissä soittaminen. Ensimmäisiä opeteltavia asioita on tietenkin soittoasennot ja soittimen osien nimet sekä viritys. Videot on tarkoitettu katseltaviksi yksinopiskeluperiaatteella, mutta opettajan saaminen videoiden katselun lisäksi olisi erittäin suuri etu. Suosittelen videomateriaalin tueksi Suomalaista Tohtori Toonika-nimistä teoriakirjaa, jota saa mm. kirjakaupasta, musiikkiliikkeistä ja kirjastosta lainaamalla.

Tuotteen valmistuminen on ollut pitkä prosessi, johon kuului monia osa-alueita. Esituotanto vaiheessa tein alustavan käsikirjoituksen, etsin rahoittajan, kasasin työryhmän. Tämän jälkeen kirjoitimme yhdessä lopullisen käsikirjoituksen sekä suunnittelimme tuotannon teknisen puolen. Tuotanto osuudessa kuvasimme videot neljänä päivänä Seinäjoen rytmikorjaamolla, jonka SELMU omistaa. Jälki-tuotanto osuus oli haastavin vaihe, johon kuului kuvatun materiaalin läpikäynti ja leikkaaminen, sekä nuottien tekeminen ja flash animaation ohjelmointi.
Nuottikuvan seuraamiseen käytetään sellaista tekniikkaa, jonka avulla jokainen oppii lukemaan nuotteja ilman ylimääräistä selitystä. Tämän oivalluksen tekninen toteuttaminen viivästytti projektin etenemistä.

Videoiden tekemisen mahdollisti Suomen Kulttuurirahasto (suurin kiitos!), SELMU, Louhimo ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.
Videomateriaali on myös päättötyöni Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Kulttuurituotantolinjalta, josta valmistuin keväällä 2009.

Henri Peltola
tuottaja

***

Odotus

Muutama sana nyt toteutuneen hankkeen työryhmään kuulumattoman näkökulmasta.

Kuten Henri yllä totesi "Tuotteen valmistuminen on ollut pitkä prosessi..."
Olen toiminut Louhimo-sivujen webmasterina ja graafisena suunnittelijana hankkeen alusta alkaen. Vuonna 2004 innostuin orastavasta "webtv" toiminnasta ja TEOSTOlta lisensoiduin luvin lähetyksiä (mm. bändivideoita) esitettiin tuolloin toista vuotta Rockdatan 10-vuotisjuhlavuoden aikana - siis paljon ennen mm. YouTubea ja Trissa TV:tä. Tukea hankkeeseen antoi Vaasan läänin kehittyvän musiikin koulutussäätiö ja Selmu ry.

Kerrottakoot, että Rockdatan webtv pilotin sloganina oli Anssi Nykäsen sanoin: "Lähdetään siitä että näytöt on näytetty ja nyt vaan ootellaan"... Ja kyllä odoteltiinkin... kunnes homma kuihtui promottavien ja kohderyhmän passiivisuuteen - tuolloin ei tajuttu nettivideoiden mahdollisuuksia.

Alkuvuodesta 2007 kun laajakaista nettiyhteytenä oli yleistynyt ja flash-pohjainen videolähetystekniikka oli kehittynyt kevyemmäksi tein Louhimolle uuden yksinkertaisen demoversio käyttöliittymästä, jolla soitinopetusvideoita esittäminen olisi helppoa.

Idea esiteltiin tuolloin laajasti Louhimon lisäksi myös mm. Selmun ja Sibelius-Akatemian jäsenille ja olin sitä esittelemässä mm. "SUVI - Paikallisen digimediatuotannon jakelukanavat ja tekniikat, palvelut ja liiketoimintamallit sekä toimijoiden yhteistyömahdollisuudet Suupohjan seutuverkossa" - seminaarissa. Ideasta oltiin innostuneita, mutta Louhimon suunnalta tuolloin ei riittävää aktiivisuutta löytynyt.

Jarmo Latva-Äijö
webmaster
Rockdata
Vaasan läänin kehittyvän musiikin koulutussäätiö

 

Lataa itsellesi Louhimon oppaita

***

”Voiko Smoke on the Waterin soittaa D-mollista?”, ”Moomma menos keikoollen, mistä me saadaan PA / auto / miksaaja / rumpali / roudari / kuski tms.?”, ”Mistä me voitaas saada avustusta demon tekoon?”, ”Mä haluan oppia soittamaan, mistä opettaja?”, ”Paljonko kello on?”

Kaikkiin näihin ja miljooniin muihin kysymyksiin löytyy Rockaputoimistosta!

Laita meiliä tai soita Louhijoille:

Tuomo: 040-7748564
Jarkko: 040-7748562
Samuli: 040-7748563

tuomo.kallio[at]seinajoki.fi

jarkko.j.salo[at]seinajoki.fi

samuli.kukkola[at]seinajoki.fi

 

-